w

5000+ dla firm. Poradnik jak wypełnić wniosek o bezzwrotną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Bezzwrotna pożyczka Tarcza 2.0

Tarcza 2.0 ruszyła, a wraz z nią możliwość wzięcia bezzwrotnej pożyczki na kwotę do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców, czyli osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Co ciekawe, nie ważne, czy zatrudniasz kogoś czy też pracujesz sam / sama.

Po okresie trzech miesięcy, na które podpisywana jest umowa o pożyczkę, trzeba będzie złożyć wniosek o jej umorzenie w terminie 14 dni od upływu terminu pożyczki i tym samym cała ta kwota pozostanie w naszym portfelu. To jest bardzo ważny moment, na umorzenie pożyczki będziemy mieli zaledwie 14 dni. Podobne ważne momenty występują w promocjach bankowych.

Kto może skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł?

Pożyczka przysługuje przedsiębiorcom, którzy przed 1 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą i w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Z pożyczki możesz skorzystać nawet wtedy, kiedy nie zatrudniasz i nigdy nie zatrudniałeś/aś żadnego pracownika.

Dodatkowo roczny obrót firmy nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro netto, to ok. 8 500 000 zł.

Co będzie mi potrzebne do wysłania wniosku o bezzwrotną pożyczkę?

Do wysłania wniosku będziemy potrzebowali Profilu Zaufanego lub też Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Jeśli prowadzisz firmę, to zapewne posiadasz już Profil Zaufany ePUAP lub w swoim banku, który jest niezwykle pomocny w kontaktach z urzędami.

Jaki jest warunek umorzenia pożyczki?

Podstawową zaletą pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy 2.0 jest możliwość jej umorzenia.

W tym celu niesamowicie istotne będzie wysłanie odpowiedniego wniosku o umorzenie pożyczki, który jest załącznikiem do umowy w terminie 14 dni od zakończenia okresu pożyczki.

Warunkiem umorzenia pożyczki (oprócz przesłania wniosku o umorzenie) jest utrzymanie firmy przez kolejne trzy miesiące po otrzymaniu pomocy.

Wniosek o bezzwrotną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców

Jeśli jesteś w grupie kwalifikującej się do zaciągnięcia bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to po pierwsze musisz pobrać umowę pożyczki, którą następnie po prostu załączasz do wniosku (formularz informacji o pomocy publicznej został w dniu dzisiejszym dodany jako pola do wypełnienia we wniosku online i nie trzeba go już dołączać).

Teraz możesz już przejść na stronę wniosku o pożyczkę w serwisie praca.gov.pl

1. Wybór placówki Powiatowego Urzędu Pracy – tutaj należy podać nazwę Urzędu Pracy, do którego zostanie złożony wniosek. Musi to być urząd działający na terenie powiatu, w którym prowadzisz firmę. Po jego wybraniu przechodzimy do wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy:

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

We wniosku wypełniamy od góry miejscowość naszego zamieszkania, następnie dane naszej działalności: Nazwę, NIP, REGON i adres siedziby firmy. Jeśli nie pamiętasz numeru REGON to możesz go podejrzeć we wpisie swojej działalności w bazie CEIDG.

Kolejny krok to nasze dane jako właściciela i reprezentanta firmy. W punkcie 5. podajemy natomiast kwotę pożyczki (5000 zł) oraz numer bankowy, na który mają zostać przekazane środki z pożyczki.

Punkt 6 to oświadczenia:

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.
2. Wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe.
3. Jestem mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
4. Prowadziłem działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
5. Nie otrzymałem nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.
7. zobowiązuję się, że wykorzystam środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.
Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we Wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Teraz możemy już przejść do załączenia wcześniej ściągniętej umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w formacie PDF.

Po jego załączeniu wypełniamy jeszcze formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną:

Po wypełnienii sprawdzeniu poprawności wniosku przechodzimy do kolejnego kroku, tj. do weryfukacji konta:

Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie praca.gov.pl to teraz go założysz i przechodzimy do ostatniego kroku jakim jest wysłanie wniosku i użyciem podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego:

Jeśli posiadasz Profil Zaufany to wystarczy się zalogować i następnie potwierdzić wysyłkę za pomocą kodu SMS.

Ps. Profil Zaufany dostępny jest również w bankach: Alior Bank, Bank Pekao, enveloBank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Millennium Bank, PKO BP, Santander, oraz T-Mobile Usługi Bankowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Masz środki w Millennium? Czas na włączenie 20. edycji promocji!

50 zł dla dziecka w Banku Millennium (+ 220 zł dla dorosłego)