Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach Strony internetowej.

§ 1 DEFINICJE

1. Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 • Administrator – jakoszczedzic.pl (małpa)gmail.com
 • Strona internetowa – strona dostępna pod adresem www.jakoszczedzic.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

§ 2 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. formularz zapisu na newsletter
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter (adres mailowy oraz opcjonalnie Imię) przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator korzysta z systemu mailingowego Mailchimp.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Przekazane dane służą wyłącznie do informowania Użytkownika o nowych wpisach na Stronie internetowej, które mogą mieć jednocześnie cel marketingowy
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że nie powierza przetwarzania danych osobowych żadnym firmom zewnętrznym poza firmą Mailchimp obsługującą system mailingowy (z siedzibą Rocket Science Group – 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Stany Zjednoczone).

§ 3 PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 INNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
  1. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony internetowej
  2. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,