w

Karta kredytowa: Jak działa, kiedy jest niezbędna i jak na niej zarabiać?

Jak działa karta kredytowa

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kart kredytowych, przygotowałem dla Was poradnik działania i prawidłowego korzystania z karty kredytowej.

Chciałbym przede wszystkim pokazać, że mądrze korzystając z karty kredytowej można zarobić realne pieniądze! Korzystając z „grace period”, tj. okresu bezodsetkowego, za zakupy można płacić pieniędzmi banku, lokując nasze pieniądze w tym czasie np. na wysoko oprocentowanym koncie oszczędnościowym.

Karta kredytowa w niektórych sytuacjach okazuje się niezastąpiona. Dobrze wiedzą to przede wszystkim osoby wybierające się za granicę.

Na koniec krótkiego wstępu, czy wiesz, że poprawnie używana karta kredytowa może polepszać Twój rating w BIK?

→ Przejdź do: Promocje kart kredytowych

Czym jest karta kredytowa? Karta debetowa vs. karta kredytowa

W życiu sytuacja wygląda tak. Jeśli nie mamy pieniędzy na koncie to próbując zapłacić kartą debetową otrzymamy odmowę autoryzacji.

W przypadku kart kredytowych jest inaczej. Za zakupy nie płacimy swoimi pieniędzmi i płatność powiedzie się do czasu nie przekroczenia przyznanego limitu kredytowego.

Nie znaczy to wcale, że musimy korzystać z pieniędzy banku lub że w ogóle musimy korzystać z karty. Znam osoby, które wcześniej przelewają środki na kartę kredytową i niejako korzystają ze swoich pieniędzy. Karta daje nam bezpieczeństwo, z którego możemy, ale nie musimy korzystać.

No właśnie, aby w ogóle otrzymać kartę kredytową, bank musi nam przyznać limit kredytowy. To z kolei wiąże się z oceną naszej zdolności kredytowej. Nie każdy może otrzymać kartę kredytową. Od jakiegoś czasu, wiele banków zaostrzyło kryteria przyznawania kart kredytowych.

W dalszej części wpisu dowiesz się, że z przyznanego limitu kredytowego można korzystać i nie zapłacić za to ani grosza odsetek czy innych kosztów.

Karta kredytowa – Okres bezodsetkowy: Czym jest i jak jest liczony?

Na wstępie warto wyjaśnić dwa pojęcia:

 • Okres rozliczeniowy – zazwyczaj trwający 30 dni czas, w którym płacimy kartą 
 • Okres spłaty – czas na spłatę zadłużenia z płatności wykonanych w okresie rozliczeniowym. Najczęściej wynosi od 24 do 26 dni. W tym czasie możesz spłacić zadłużenie z poprzednich 30 dni. 

Okres bezodsetkowy, tzw. „grace period”, to z kolei łączny okres, w którym korzystamy z darmowego kredytu. Trwać om może nawet do 54-58 dni. W tym czasie to bank płaci za nasze zakupy.

Korzystanie z tego okresu nic nie kosztuje. Jeśli, więc Twoja karta kredytowa nie ma opłat za prowadzenie, to możesz śmiało korzystać z darmowego kredytu polepszający przy tym swój rating w BIK.

Karta kredytowa - okres bezodsetkowy

Okres bezodsetkowy liczony jest od początku okresu rozliczeniowego (1) i trwa aż do momentu określonego w wyciągu (3). Najczęściej są to 24 dni od wygenerowania wyciągu (2), co daje nam łączny okres do 54 dni.

W tym czasie możemy dokonać spłaty całości zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego (okres od 1 do 2 na powyższym obrazku), nie płacąc za kredyt ani grosza.

Aby być precyzyjnym, to trzeba napisać, że tak naprawdę okres bezodsetkowy na karcie kredytowej wynosi od 24 do 54 dni. Skąd taki rozrzut?

Otóż na spłatę transakcji wykonanych na początku okresu rozliczeniowego mamy 30+24 dni = 54 dni, natomiast na spłatę płatności dokonanych ostatniego dnia miesięcznego okresu rozliczeniowego mamy 24 dni.

Niektóre karty kredytowe mają wydłużone okresy rozliczeniowe i mogą one wynosić do 56-58 dni. 

Jak korzystać z darmowego kredytu w karcie kredytowej?

Zasada jest bardzo prosta, wystarczy płacić kartą kredytową za zakupy i usługi bezgotówkowo (definicja niżej) oraz spłacać zadłużenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego w całości w terminie w podanym na wyciągu, a za kredyt nie zapłacimy ani grosza.

Nigdy nie korzystajcie z minimalnej kwoty do zapłaty, bo właśnie w ten sposób właśnie banki na nas zarabiają.

Karta kredytowa - Grace Period
(kliknij zdjęcie, aby powiększyć)

Korzystając w ten sposób z karty kredytowej, będziesz miał/a do dyspozycji darmowy kredyt w okresie od 24 do nawet 54 dni.

W tym czasie możesz dowolnie obracać pieniędzmi, które normalnie byś wydał płacąc gotówką. (np. można je odłożyć na oprocentowanym rachunku, inwestować czy po prostu spłacić posiadane długi i wyjść na prostą).

Przykład: 

Okres rozliczeniowy na naszej karcie trwa od 4-go dnia miesiąca do 3-go dnia następnego miesiąca.

Zakupów kartą dokonujemy 4 stycznia (na 1000 zł) i 1 lutego 2017 r. (na 500 zł). Tym samym, obie transakcje zostały wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

3 lutego otrzymamy wyciąg z określoną datą spłaty zadłużenia, zazwyczaj będzie to 27-ty dzień miesiąca, czyli w naszym przykładzie 27 lutego 2017 r., kwotą minimalną (zazwyczaj 5%, min. 30 zł = 75 zł) oraz całkowitą kwotą zadłużenia (1500 zł).

Aby za kredyt nie zapłacić ani grosza, całość zadłużenia, tj. sumę wykonanych transakcji z poprzedniego okresu rozliczeniowego (1500 zł), trzeba spłacić na podany rachunek do 27.02.2017 r.

Uwaga: Tego dnia przelew musi już dojść do banku!

Uwaga 2: Jeśli transakcja z lutego nie zostałaby rozliczona do ostatniego dnia cyklu, do spłaty mielibyśmy tylko 1000 zł, a pozostałe 500 zł byłoby wymagalne do spłaty dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Karta kredytowa – Co jeśli zapomnę o spłacie?

Jeśli do dnia spłaty zadłużenia określonego na wyciągu, bank nie odnotuje wpływu na rachunek karty kredytowej wymaganej kwoty minimalnej, to naliczy nam odsetki od dnia wykonania transakcji kartą oraz dodatkowe opłaty: za nieterminową spłatę, za wysłanie listu z wezwaniem do zapłaty, itd.

To jeszcze nie wszystko, bank wpisze też nasze nieuregulowane zadłużenie do BIK, co może stać się przyczyną problemów z otrzymaniem kredytu w przyszłości.

Należy więc uważać na to, aby kartę spłacać terminowo! Jeśli zależy Ci na najwyższym ratingu to zawsze spłacaj kartę w całości. Jeśli jednak chcesz po prostu korzystać z kredytu w karcie, to spłacaj kartę w terminie określonym w wyciągu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota spłaty.


Warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie lub w inny sposób i spłacić zadłużenie na kilka dni przed upływem terminu (w końcu dzień spłaty może wypaść w weekend lub Święto).

Karta kredytowa – Spłata minimalna. Co jeśli spłacę tylko minimalną kwotę zadłużenia?

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, to masz możliwość skorzystania z płatnego kredytu dostępnego na rachunku karty kredytowej.

W tym celu należy do dnia określonego na wyciągu spłacić kwotę minimalną określoną na wyciągu. W naszym przykładzie jest to 75 zł.

Zaletą jest tutaj niemal pełna dowolność w kształtowaniu rat kredytu, pamiętając tylko, żeby spłacić kwotę nie niższą niż minimalna kwota określona na wyciągu. W każdej chwili można dokonać dowolnej wpłaty czy też całkowitej spłaty zadłużenia.

Uwaga: W przypadku spłaty innej kwoty niż kwoty całkowitego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, odsetki liczone są już od dnia dokonania płatności (czyli od dnia powstania zadłużenia).

Karta kredytowa – cykl rozliczeniowy. Jak ustawić idealny cykl rozliczeniowy?

Podczas podpisywania umowy o kartę kredytową często zostaniemy poproszeni o wybór cyklu rozliczeniowego.

Dzięki temu możemy dokonać optymalizacji, ustawiając datę spłaty zadłużenia na kilka dni po otrzymaniu wynagrodzenia.


Przykład: 

Pensję otrzymujesz 5. dnia miesiąca, a wnioskowana karta kredytowa posiada 54-dniowy okres bezodsetkowy.

Najlepszym okresem rozliczeniowym będzie w tym przypadku 15-16 dzień miesiąca: 5 (dzień wpływu wynagrodzenia) + 4 dni zapasu (Święta, weekendy, inne opóźnienia) – 24 dni okresu bezodsetkowego po wygenerowaniu wyciągu.

Jeśli masz kartę w banku, na które otrzymujesz wynagrodzenie to może to być 15. Dzień miesiąca, jeśli jest to z kolei inny bank, to warto zostawić sobie dodatkowy dzień bezpieczeństwa.

Wybierając generowanie wyciągu 9. dnia miesiąca mielibyśmy z kolei najmniej optymalny okres rozliczeniowy, gdyż kartę spłacalibyśmy tuż po wygenerowaniu wyciągu. Na wyciągu widniałaby data od 2 do 5. dnia następnego miesiąca.

Karta kredytowa – opłaty za korzystanie z karty kredytowej?

Karty kredytowe zazwyczaj nie są darmowe. Na szczęście korzystając z rad i kart opisywanych na blogu „JakOszczędzić.pl” najczęściej za ich prowadzenie nie zapłacisz ani grosza!

W tabelach opłat znajdziemy kilka podstawowych opłat:

 • Opłata za wydanie karty, wynosząca do kilkudziesięciu – kilkaset złotych
 • Opłata miesięczna / roczna za prowadzenie karty – zazwyczaj od kilku – kilkudziesięciu złotych miesięcznie
 • Opłata za wznowienie karty – również kilkadziesiąt – kilkaset złotych. Najczęściej opłata ta jest znoszona w zamian za odpowiednią aktywność, tj. wykonanie wymaganej liczby transakcji w ciągu roku
 • Oprocentowanie po przekroczeniu okresu bezodsetkowego – nie może przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego (obecnie 4 x 2,5%= 10%)
  • Opłata za wydanie duplikatu karty
 • Prowizja za wypłaty z bankomatów
 • Opłaty windykacyjne 

BIK a karta kredytowa

Na wstępie wspomniałem, że dzięki samej karcie kredytowej można polepszyć swój rating w BIK do najwyższej oceny 5*, co przetestowałem na sobie i żonie kilka lat temu.

Z drugiej strony, nieterminowo obsługiwane zadłużenie na karcie może zupełnie popsuć rating. Trzeba wiedzieć, że bank wpisze każdą terminową / nieterminową spłatę do Biura Informacji Kredytowej.

W BIK lądują informacje o wszystkich naszych kredytach i ich spłatach (w tym również o kartach kredytowych).

BIK sam w sobie nie jest czymś złym. Wpisy na temat regularnie spłacanej karcie kredytowej będą poprawiały nasz rating i w przyszłości mogą pozwolić na uzyskanie lepszych warunków kredytu (stajemy się wtedy bardziej wiarygodni dla banku).

Postaw się w roli banku. Czy pożyczyłbyś pieniądze komuś obcemu o kim zupełnie nic nie wiesz? 

Karta kredytowa a zdolność kredytowa

Kolejnym aspektem jest zdolność kredytowa. Aktywna karta kredytowa obniży zdolność kredytową, co trzeba mieć na uwadze planując staranie się o kredyt hipoteczny.

Najczęściej banki liczą zobowiązanie w wysokości ok. 5% przyznanego limitu na karcie. Tym samym, karta z limitem 10 tys. zł będzie obniżała zdolność o ok. 500 zł.

Najlepszym wyjściem będzie w tym wypadku zrezygnowanie z karty kredytowej na ok. 2 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt. Chodzi o to, aby rachunek karty został zamknięty, a informacja o zamkniętym zobowiązaniu trafiła do BIK.

Uwaga: Trzeba pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez BIK informacji na temat zamkniętego rachunku karty kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa zostanie (gdy zezwolimy na dostęp do nich po wygaśnięciu umowy) a wypowiedziana karta nie obniży zdolności kredytowej.

Zamknięta karta kredytowa spłacana w terminie spowoduje, że będziemy widziani jako wiarygodni klienci. Podobnie jak ktoś kto posiadał kiedyś jakiś kredyt gotówkowy, np. na sprzęt RTV/AGD i spłacał raty w terminie. Dlatego też warto wziąć coś na kredyt aby ta informacja figurowała w BIKu. 

Transakcje bezgotówkowe / gotówkowe

Przejdźmy do kolejnego ważnego aspektu dotykającego bezpośrednio kar kredytowych. Jest to typ transakcji na karcie płatniczej, gdzie wyróżniamy:

1. Transakcje bezgotówkowe to:

 • płatności w sklepie lub innym punkcie handlowo-usługowym,
 • płatności w Internecie przy użyciu 16-cyfrowego numeru karty, w tym opłacanie rachunków, czynszów, itd. 

2. Transakcje gotówkowe to:

 • przelewy z karty,
 • wypłaty pieniędzy kartą z bankomatu,
 • wypłaty z karty podczas zakupów (usługa cashback) 

W przypadku transakcji gotówkowych nie obowiązuje okres bezodsetkowy! Dokonując transakcji gotówkowych Bank zawsze naliczy odsetki od dnia wykonania transakcji. Nawet w przypadku spłaty 100% zadłużenia w terminie podanym na wyciągu, bank policzy odsetki od dnia dokonania takiej transakcji.

Dodatkowo w przypadku wypłaty z bankomatu, naliczana jest prowizja – zgodnie z cennikiem kart kredytowych. Radzę nie używać karty kredytowej do tego typu transakcji, chyba że jesteśmy naprawdę do tego zmuszeni.
Dlatego pamiętaj, aby karty kredytowej używać wyłącznie do transakcji bezgotówkowych. 

Karta kredytowa – zalety

Teraz pora na krótkie podsumowanie zalet z posiadania karty kredytowej:
 • Płatność pieniędzmi banku – dzięki karcie kredytowej, za zakupy możemy płacić pieniędzmi banku, pozwalając w tym czasie naszym pieniądzom „rosnąć” na lokatach, rachunkach oszczędnościowych, itp.
 • Bezpieczeństwo transakcji – płacąc kartą mamy możliwość odzyskania pieniędzy w przypadku nie otrzymania usługi, za którą płaciliśmy. Jest to tzw. usługa chargeback, pozwalająca reklamować wykonaną transakcję w razie problemów (np. bankructwa biura podróży). 
 • Bezpieczeństwo pieniędzy – w razie kradzieży karty, pieniądze pozostające do naszej dyspozycji mogą być w pełni bezpieczne. Wystarczy w porę zastrzec karty, aby nie stracić pieniędzy i nie musieć reklamować transakcji wykonanych przez złodzieja. 
 • Moneyback – Niektóre karty pozwalają na otrzymywanie zwrotu części wydatków (moneyback lub punkty w programach lojalnościowych). Na blogu przytaczałem już przykład karty Raiffeisen Wizzair, VISA Ryanair, mBank Miles & More czy też kart ze zwrotem niektórych wydatków (Millennium Alfa, Impresja).
 • Prezent na start – Korzystamy z promocji oferowanych przez bank, można zgarnąć premie lub prezent na start (np. 300 zł, smartfon, tablet, itd.)
 • Rating BIK – Karta spłacana zawsze w okresie bezodsetkowym pozwoli na uzyskanie wysokiej oceny punktowej w BIK. 
 • Zniżki i rabaty – Niektóre banki przygotowują specjalne rabaty w wybranych sklepach. Dzięki temu można uzyskać zniżki dochodzące do kilkudziesięciu 
 • Zabezpieczenie depozytu – patrz dalej
 • Dodatkowe ubezpieczenie – Niekiedy banki dokładają darmowe ubezpieczenia do swoich kart. Są to m.in. ubezpieczenia turystyczne w podróży zagranicznej, ubezpieczenia typu Assistance na wypadek problemów w domu (pomoc elektryka, hydraulika, itd.). 

Kiedy karta kredytowa może być niezbędna?

W określonych sytuacjach posiadanie karty może okazać się niemal koniecznością. Już kilku znajomych miało problem z wypożyczeniem auta za granicą i dzwonili do mnie z pytaniem, o co chodzi z tą blokadą na karcie?!
Sprawa wygląda tak, że wypożyczalnie aut w standardzie (czytaj: bez dopłaty) oferują auto z ubezpieczeniem z wkładem własnym kierowcy. Podobnie jest u nas, wykupując Auto Casco można wybrać tańszą opcję z udziałem własnym oraz droższą z całkowitą odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń.
Podobnie sytuacja wygląda w niektórych hotelach, które wymagają zabezpieczenia na wypadek zniszczeń lub usług płatnych, z których można skorzystać podczas pobytu.
Oczywiście, w niektórych sytuacjach można zapewnić depozyt gotówką bądź kartą debetową. Po co jednak blokować własne pieniądze?

Karta kredytowa – Opinie

Jak widzisz, karty kredytowej nie należy się obawiać. Wystarczy mądrze z niej korzystać a przy okazji zarobisz na tym pieniądze, otrzymasz prezent od banku, polepszając swój rating BIK i w końcu ułatwisz sobie życie w wielu sytuacjach.
W trudnych chwilach karta kredytowa może poprawić płynność finansową. Radzę jednak nie korzystać z oprocentowanego kredytu na karcie – zawsze spłacamy całość zadłużenia w okresie bezodsetkowym!!! 
Pamiętaj o finansowej poduszce bezpieczeństwa, czyli o funduszu awaryjnym. W ciężkich chwilach odłożone pieniądze powinny wystarczyć Ci na regulowanie wszystkich naszych zobowiązań finansowych przez okres od 3 do 6 miesięcy. Brak takiego funduszu to najprostsza droga do wpadnięcia w długi.
Karta kredytowa jest świetnym produktem dla rozważnych osób, znających wszystkie jej wady i zalety!
Ps. Z drugiej strony, w erze rekordowo niskich stóp procentowych, korzystanie z karty kredytowej wcale nie jest tak drogie jak kiedyś. Maksymalne oprocentowanie w skali roku wynosi obecnie ok. 10%. To wielokrotnie mniej niż biorą firmy pożyczkowe.

28 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Nju mobile z gadżetem na zimę (powerbank, pendrive 32 GB, chusta sportowa)

Ranking ofert komórkowych bez limitu (no-limit) – styczeń 2017 r.