w

Getin UP – karta debetowa dla kierowców – 3,95 zł / litr paliwa

Wielbiciele promocji nie mają ostatnio łatwego życia. Premie
moneyback zostają mocno ucinane przez banki. Przykładem są tutaj Meritum Bank, Bank Millennium, Alior Sync czy Bank BGŻ.
Na nasze szczęście z odsieczą przyszedł Getin Bank. Dopiero co opisywałem konto ze zwrotem 10% za zakupy spożywcze. Pominąłem natomiast inne konto, o którym dosyć głośno jest w reklamach. Chodzi o konto Getin Up z kartą debetową dla kierowców.
Dzięki wspomnianej karcie, bank obniży cenę litra paliwa do 3,95 zł.

Szczegóły

Konto Getin UP wraz z kartą dla kierowców daje nam zniżki na
paliwo w postaci:
 • zwrotu różnicy ceny paliwa pomiędzy kwotą 3,95 zł, a średnią ceną jednego litra paliwa Pb95 w danym miesiącu kalendarzowym
 • miesięczny zwrot obejmuje maksymalnie 30 litrów paliwa lub 60 zł
W czerwcu zwrot wyniósł 1,47zł za każdy kupiony litr paliwa. Jeżeli ktoś wykorzystał limit maksymalny to mógł otrzymać 44,10 zł zwrotu. Nagroda wypłacana jest do 10 dnia miesiąca
Cena litra paliwa pobierana jest z niezależnego zestawienia Polskiej Izby Paliw Płynnych na stronie www.paliwa.pl.
Dlatego też bank nie będzie naginał rzeczywistości na swoją korzyść, co jest
kolejną zaletą tej oferty.
Za Stację Paliw Organizator uznaje te punkty handlowo-usługowe,
które oznaczone są kodami akceptanta (MCC):
5172, 5541, 5542 lub 5983.
Uwaga:
Maksymalna liczba Kart wydanych w ramach niniejszej Promocji została ograniczona do 60 tysięcy. Bank  zamieści ogłoszenie o wyczerpaniu limitu Kart
dostępnych w Promocji na stronie internetowej oraz w placówce banku.
Konto Getin Up wraz z kartą dla kierowców założycie na stronie banku.

Opłaty

 • Opłata za konto – 0zł w przypadku wykonania
  transakcji kartą na kwotę min. 300
  lub 9,99zł w przeciwnym
  razie (w przypadku klientów poniżej
  25. roku życia
  ten limit wynosi 100
  )
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Euronet w Polsce

Jak wyliczony jest zwrot

„Dla każdego zakończonego Cyklu
Rozliczeniowego Organizator:
a) ustala średnią krajową miesięczną cenę paliwa („Średnia Cena
Paliwa”) dotyczącą benzyny bezołowiowej NPb95 w oparciu o informacje
publikowane
przez Polską Izbę Paliw Płynnych,
prowadzącą branżowy portal internetowy www.paliwa.pl, na którym prezentowane są
informacje w zakresie cen paliw,
b) oblicza różnicę ceny („Różnica Ceny”) pomiędzy Średnią Ceną
Paliwa a kwotą 3,95 zł z zastrzeżeniem, że jeśli Średnia Cena Paliwa w danym
Cyklu
Rozliczeniowym nie przekroczy
kwoty 3,95 zł, wówczas Różnica Ceny będzie wynosiła zero złotych.
Następnie dla każdej Karty
biorącej udział w Promocji Organizator:
a) ustala sumę Operacji („Kwota Zakupów”) dokonanych Kartą na
Stacjach Paliw, rozliczonych i zaksięgowanych na Rachunku w danym Cyklu
Rozliczeniowym,
b) oblicza ilość litrów paliwa („Ilość Litrów Paliwa”) jako iloraz
Kwoty Zakupów i Średniej Ceny Paliwa, zaokrąglaną do dwóch miejsc do przecinku,
nie większą niż 30,00 litrów paliwa w
danym Cyklu Rozliczeniowym,
c) oblicza wysokość Nagrody w danym Cyklu Rozliczeniowym jako
iloczyn Różnicy Ceny i Ilości Litrów Paliwa.”

Do kiedy nastąpi zwrot?

Zwrot zostanie wypłacony na konto osobiste do 10. dnia następnego miesiąca.

 • Informację o Średniej Cenie Paliwa za każdy Cykl Rozliczeniowy Organizator udostępnia Uczestnikom na zasadach określonych w Rozdziale I, punkcie 6 Regulaminu w terminie do 10 dni od zakończenia każdego Cyklu Rozliczeniowego.
 • Nagroda za każdy Cykl Rozliczeniowy jest obliczana i wypłacana przez Organizatora na Rachunek Uczestnika w terminie 10 dni od zakończenia Cyklu Rozliczeniowego, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody Rachunek nie został zamknięty. W przypadku zamknięcia Rachunku przed dniem wypłacenia Nagrody, prawo do Nagrody wygasa

Cena paliwa w danym miesiącu wraz z przysługującym
zwrotem

Miesiąc
Śr. cena
1 litra paliwa
Kwota zwrotu
dla 1 litra paliwa
Maksymalny zwrot
Styczeń 2013
5,41 zł
0,42 zł
12,60 zł
Luty 2013
5,53 zł
0,54 zł
16,20 zł
Marzec 2013
5,61 zł
0,62 zł
18,60 zł
Kwiecień 2013
5,56 zł
1,61 zł
48,30 zł
Maj 2013
5,35 zł
1,40 zł
42,00 zł
Czerwiec 2013
5,42 zł
1,47 zł
44,10 zł
Lipiec 2013
5,56 zł
1,61 zł
48,30 zł
Sierpień 2013
5,59 zł
1,64 zł
49,20 zł
Wrzesień 2013
5,64 zł
1,69 zł
50,70 zł
Październik 2013
5,50 zł
1,55 zł
46,50 zł
Listopad 2013
5,34 zł
0,39 zł
11,70 zł
Grudzień 2013
5,34 zł
0,39 zł
11,70 zł
Styczeń 2014
5,29 zł
0,34 zł
10,20 zł
Luty 2014
5,31 zł
0,36 zł
10,80 zł
Marzec 2014
5,33 zł
0,38 zł
11,40 zł
Kwiecień 2014
5,33 zł
0,38 zł
11,40 zł
Maj 2014
5,36 zł
0,41 zł
12,30 zł
Czerwiec 2014
5,38 zł
0,43 zł
12,90 zł
Lipiec 2014
5,46 zł
0,51 zł
15,30 zł
Sierpień 2014
5,37 zł
0,42 zł
12,60 zł
Wrzesień 2014
5,31 zł
0,36 zł
10,80 zł
Październik 2014
5,23 zł
0,28 zł
8,40 zł
Listopad 2014
5,03 zł
0,08 zł
2,40 zł
Grudzień 2014
4,75 zł
0,40 zł
12,00 zł
Uwaga (zmiana warunków):
W związku z
grudniową średnią ceną paliwa, która wyniosła tylko 4,75 zł, to zwrot za
grudzień zostanie wykonany według nowych zasad, jakie obowiązują od 1 stycznia
2015 roku. Aktulany zwrot: 1 litr paliwa = 40 groszy. Szczegóły znajdują się w
regulaminie promocji „Karta debetowa dla kierowców”.
 
 

Wnioski

Jak widzicie po akcjach promocyjnych Banku Zachodniego WBK
do ofensywy ruszył Getin Bank.
Co więcej ofensywa toczy się na dwóch frontach: jeden to
internetowy Getinonline zwracający 10% od zakupów spożywczych, drugi to karta
dla kierowców, zwracająca niemal 27% ceny paliwa.
Czy warto skorzystać z oferty Getin Banku? Moim zdaniem,
jeżeli ktoś sporo jeździ samochodem i jednocześnie nie będzie miał problemów z
płatnością kartą na kwotę 300zł miesięcznie, powinien założyć konto Getin Up i korzystać ze zwrotu.
Co więcej otrzymałem informację, że można połączyć te dwie promocje Getin Banku i skorzystać z obu na
raz. Tym samym można otrzymywać zwrot za zakupy spożywcze jak również za
paliwo.
O samym koncie Getin UP pisałem już:

152 komentarze

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Getinonline – Konto Tanie Zakupy – zwrot 10% wartości zakupów spożywczych

SK Bank – Lokata Super Trzynastka oprocentowana na 5,00%