w

Rekordowe 3,5% w skali roku na Lokacie Na Nowe Środki w Idea Bank!

Doczekaliśmy się jeszcze wyższego oprocentowania na Lokacie na Nowe Środki w Idea Bank!

Oprocentowanie wynosi rekordowe 3,5% w skali roku na okres 1 miesiąca. Z lokaty skorzystać mogą zarówno nowi jak i obecni klienci Idea Bank. Liczy się tylko warunek wpłaty nowych środków.

Lokata na Nowe Środki na 3,5%

Lokata na Nowe Środki w Idea Bank jest najwyżej oprocentowaną lokatą krótkoterminową. Oprocentowanie 3,5% w skali roku obowiązuje na okres 1 miesiąca.

Dla pozostałych okresów wynosi ono odpowiednio 3% dla lokaty 2-miesięcznej, 2,9% dla lokaty na 3 miesiące oraz 2,7% dla lokaty na 6-miesięcy. W przypadku pozostałych okresów nie mamy więc zmiany oprocentowania.

Na Lokacie na Nowe Środki ulokować można kwotę od 500 zł aż do 1 000 000 zł, przy czym zalecam jednak stosować dywersyfikację środków i nie trzymać w jednym banku kwoty wyższej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł).

W przypadku Idea Bank mamy wspólny limit z Lion’s Bank będącym oddziałem Idea Banku.

Dla nowych środków

Promocyjne oprocentowanie 2,7% – 3,5% w skali roku obowiązuje dla nowych środków ulokowanych w Idea Bank (w tym w Lion’s Bank).

Przez nowe środki rozumie się nadwyżkę ponad saldo środków zgromadzonych w Idea Bank na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc zasilenia lokaty. W tym wypadku będzie to saldo na 20-go sierpnia 2018 r.

Jeśli nie spełni się warunku nowych środków to oprocentowanie depozytu zostanie obniżone do 0,5% w skali roku.

Lokata na Nowe Środki to:
 • Okres lokaty / oprocentowanie:
  • 1 miesiąc / 3,5% w skali roku
  • 2 miesiące / 3% w skali roku
  • 3 miesiące / 2,9% w skali roku
  • 6 miesięcy / 2,7% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 1 000 000 zł
 • Liczba lokat: bez limitów
 • Warunki: Dla nowych srodków
 • Dostępność: Dla wszystkich, bez konieczności posiadania konta
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej

Uwaga: Po założeniu i opłaceniu lokaty zalecam edycję lokaty na lokatę nieodnawialną, co niestety wiąże się z kontaktem telefonicznym z infolinią.

Więcej informacji w tabeli oprocentowania lokat.

Z regulaminu:

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Posiadacza Rachunku ponad:

 • wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku zgromadzone w Banku, w tym w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na:
 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION)
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS. oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE lub Lokat DESIRE PLUS były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI.

Lokata Happy na 4% do 10 tys. zł

Jeżeli jesteście nowymi klientami Idea Bank, to warto zacząć od założenia Lokata Happy na 4% w skali roku.
Lokata Happy to:
 • Okres lokaty: 3 miesiące
 • Oprocentowanie: 4% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 20 000 zł
 • Liczba lokat: można założyć 1 lokatę
 • Dostępność: Wyłącznie dla nowych klientów banku
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej
 • Czas na opłacenie lokaty: 5 dni
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Co myślisz?

Zgarnij łatwe 300 zł do eKonta w promocji mBank i Bankier.pl

Nawet 80 zł na Allegro (20 zł za wystawienie instrumentu, 30 zł za wystawienie auta, 30 zł za 3 zakupy)