w

Lokata Na Nowe Środki na 3,1% w skali roku w Idea Bank

W zeszłą sobotę pisałem o Lokacie Wielki procent na 2,9% w skali roku. Okazuje się, że nie trzeba było dłużej czekać na jeszcze lepszą Lokatę Na Nowe Środki na 3,1% w skali roku.

Co więcej z lokaty skorzystać wszyscy, tj. osoby posiadające konto i te bez konta. Jeśli nie korzystaliście jeszcze z lokat w Idea Bank to możecie skorzystać z Lokaty Happy na 4% w skali roku.

Lokata na Nowe Środki na 3,1%

Lokata na Nowe Środki w Idea Bank jest jedną z najlepszych lokat krótkoterminowych dostępnych na rynku.

3,1% w skali roku obowiązuje dla okresu 6 miesięcy. Do wyboru mamy jeszcze okres 1 i 3 miesięcy przy oprocentowaniu 3% w skali roku.

Na Lokacie ulokować można od 500 zł aż do 1 000 000 zł, przy czym zawsze zalecam zdywersyfikować środki, tak aby w jednym banku nie lokować nie więcej niż równowartość 100 tys. euro (ok. 430 tys. zł). W przypadku Idea Bank mamy wspólny limit z Lion’s Bank będącym oddziałem Idea Banku.

Dla nowych środków

Wysokie oprocentowanie 3% – 3,1% w skali roku obowiązuje dla nowych środków ulokowanych w Idea Bank (w tym w Lion’s Bank). Przez nowe środki rozumie się nadwyżkę ponad saldo środków zgromadzonych w Idea Bank na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc zasilenia lokaty.

Dla lokat zasilonych od 1 lipca datą badania salda będzie 20 czerwca.

Uwaga! Jeśli nie spełni się warunku nowych środków to oprocentowanie depozytu zostanie obniżone do 0,5% w skali roku.

Lokata na Nowe Środki Plus to:
 • Okres lokaty / oprocentowanie: 
  • 1 miesiąc / 3% w skali roku
  • 3 miesiące / 3% w skali roku
  • 6 miesięcy / 3,1% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 1 000 000 zł
 • Liczba lokat: bez limitów
 • Warunki: Dla nowych srodków
 • Ważność wniosku: 5 dni
 • Dostępność: Dla wszystkich, bez konieczności posiadania konta
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej

Uwaga: Zaraz po założeniu i opłaceniu lokaty zalecam edycję lokaty na lokatę nieodnawialną. Na tą chwilę wiąże się to z kontaktem telefonicznym z infolinią.

Więcej informacji w tabeli oprocentowania lokat.

Z regulaminu:

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Posiadacza Rachunku ponad:

 • wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku zgromadzone w Banku, w tym w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na:
 • Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION)
 • Rachunkach Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych;
 • Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych;
 • innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI;
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE i Lokat DESIRE PLUS. oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS, Lokat DESIRE lub Lokat DESIRE PLUS były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI.

Lokata Happy na 4% do 10 tys. zł

Jeżeli jesteście nowymi klientami Idea Bank, to warto zacząć od założenia Lokata Happy na 4% w skali roku.
Lokata Happy to:
 • Okres lokaty: 3 miesiące
 • Oprocentowanie: 4% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł
 • Liczba lokat: można założyć 1 lokatę
 • Dostępność: Wyłącznie dla nowych klientów banku
 • Odnawialna: Tak, na warunkach lokaty standardowej
 • Czas na opłacenie lokaty: 5 dni
→ Przejdź do: Lokata Happy 4% w Idea Bank
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Co myślisz?

Ostatnia chwila na 450 zł premii w Banku Zachodnim WBK

Program polecający Citibank: 100 zł za polecenie konta + do 400 zł dla poleconego