w

Nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole z premią do 350 zł + 50 zł w akcji polecaj na JakOszczedzic.pl

Credit Agricole gruntownie przebudował ofertę kont osobistych wprowadzając różne warianty „Konta dla Ciebie”.

Jednocześnie ruszyła nowa promocja do konta „Korzyści dla Ciebie” w ramach której zyskać można do 300 zł w jednej z trzech promocji.

Jest to premia za przeniesienie konta, zwrot za rachunki lub CAsaver z premią 50%. Dodatkową zachętą jest możliwość założenia rachunku oszczędzającego na 3% w skali roku.

Na dokładkę mamy możliwość skorzystania z programu poleceń i zgarnięcia dodatkowych 50 zł.

Promocja trwa do 31 lipca 2018 r.

Promocja „Korzyści dla Ciebie”

Jak już wspomniałem na wstępie, w ramach promocji „Korzyści dla Ciebie” wybrać możemy jedną z trzech opcji otrzymania premii opisanych poniżej.

Promocja trwa od 10 kwietnia do 31 lipca 2018 r.

Dla kogo?

Uczestnikiem Promocji może być osoba, która w okresie trwania Promocji spełni warunki:

 • podpisze umowę Konta,
 • przystąpi do Promocji, wskaże rodzaj wybranej Premii oraz podpisze Potwierdzenie przystąpienia do Promocji
 • zadeklaruje i zapewni stały Wpływ na Konto przez okres wymagany dla wybranej Premii
  • pierwszym miesiącem zapewnienia wpływu jest miesiąc po miesiącu otwarcia konta
 • wypełni i podpisze „Zlecenie przekazywania środków”,

Z Promocji wyłączone są osoby, które w okresie trwania Promocji były już Posiadaczami konta indywidualnego.

Z regulaminu:

Wpływ na Konto – suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Klient jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika;

50% premii z CAsaver (do 300 zł premii)

Najlepszą opcją jest wybór otrzymywania premii za płatności kartą (z zaokrągleń kwoty płatności dzięki usłudze CAsaver).

Każda płatność kartą będzie zaokrąglana do okrągłej kwoty (np. do wielokrotności 5 zł). Kwota zaokrąglenia trafi na rachunek Oszczędzam a bank dołoży 50% do zebranej przez Ciebie sumy zaokrągleń.

Dzięki promocji CAsaver zyskać można 25 zł premii miesięcznie i 300 zł przez cały rok.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie dwóch warunków: zapewniania wpływów w wysokości min. 1000 zł i wykonania łącznych płatności kartą na min. 300 zł.

Do 200 zł za przeniesienie konta

W ramach drugiej z trzech promocji wybrać możemy premię za przeniesienie konta, dzięki czemu bank dokona za nas większość formalności związanych z przeniesieniem rachunku z innego banku.

Ważnym ograniczeniem może być wymóg wpływu wynagrodzenia.

Na tą chwilę bez problemu uda się przenieść konto z Alior Banku, BOŚ Banku, BZ WBK, Citibanku, Eurobanku, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, Inteligo, mBanku, Millennium, Pekao SA oraz z PKO BP. Dajcie znać jak wygląda sprawa z pozostałym bankami!

Uwaga! Pamiętajcie tylko, żeby bank, z którego przenosicie konto miał Wasz aktualny wzór podpisu!

Aby otrzymać 100 / 200 zł za przeniesienie konta:

 • Poprzez stronę promocji złóż wniosek z pełnomocnictwem o wybrane konto wraz z kartą, usługami bankowości elektronicznej CA24 i wyciągami online
  • Wyraź zgodę na działania marketingowe banku i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (co wiąże się z podaniem we wniosku adresu email oraz numeru telefonu)
  • Podaj nazwę dotychczasowego banku, numer tego rachunku, nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowych banku
  • Potwierdź przystąpienie do promocji (podczas rozmowy z pracownikiem banku warto upewnić się, że bierze się udział w promocji „Korzyści dla Ciebie”)
 • Podpisz druk „Zlecenia przekazywania środków” na kwotę min. 3000 zł
  • Co ciekawe, bank nie wymaga, abyśmy otrzymywali wpływ wynagrodzenia ani przekazali ten druk pracodawcy
 • Przez 3 kolejne miesiące zapewnij Wpływy na Konto w wysokości:
  • min. 3 000 zł – aby otrzymać 200 zł premii
  • min. 1 000 zł – aby otrzymać 100 zł premii

Pierwszy wpływ może zostać zapewniony w miesiącu otwarcia konta lub do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta

Wypłata premii nastąpi na założony ROR w Credit Agricole nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

Do 300 zł zwrotu za opłacane rachunki

Trzecią opcją jest możliwość otrzymania do 300 zł zwrotu za opłacane rachunki za energię, gaz, TV, internet, wodę lub za telefon.

Bank zwróci do 5% za zapłacone faktury. Łącznie na konto wrócić może nawet 300 zł w ciągu roku.

Niestety dosyć uciążliwe może być rejestrowanie faktur (w placówce lub online na stronie).

Na dopełnienie formalności wspomnę, że trzeba zapewniać regularne wpływy na konto w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie (najczęściej i tak wymagane będą wyższe wpływy, aby nie ponosić opłaty za konto).

Premia zostanie przekazania natychmiast po realizacji płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty.

50 zł w programie poleceń

Jeśli wybraliście już jedną z trzech opcji to warto dodatkowo skorzystać z programu polecającego, dzięki czemu otrzymacie dodatkowe 50 zł premii.

W tym celu podczas składania wniosku o konto w części „Pozostałe Opcje” zaznacz „Otwieram konto z polecenia” i wpisz kod polecający.

Jeśli chcecie otrzymać wiarygodny kod polecający to wystarczy, ze zgłosicie się wypełniając formularz.

Co trzeba wiedzieć?

W programie polecającym obowiązuje inny, dłuższy okres karencji wynoszący 265 dni. Aby skorzystać z polecenia w tym czasie nie można było posiadać umowy o konto w Credit Agricole.

Aby otrzymać dodatkowe 50 zł:

 • W każdym z trzech następujących po sobie miesięcy od otwarcia konta spełnić jeden z dwóch warunków:
  • zapewnić wpływy na kwotę min. 1000 zł lub
  • wykonać transakcje kartą na łączną kwotę min. 300 zł (muszą być zaksięgowane w tym samym miesiącu)

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Oczywiście konto trzeba utrzymać do dnia wypłaty 😉

Jeśli masz już konto w Credit Agricole to możesz zapisać się do programu i polecać konto znajomym zyskując kolejne 50 zł za każde polecenie (maksymalnie 500 zł za 10 poleceń).

Polecaj z JakOszczedzic.pl i zgarnij jeszcze 50 zł!

Czytelnicy bloga posiadający już konta w Credit Agricole oraz osoby, które założą konta mogą zapisać się na stronie programu polecającego, a następnie zgłosić się wypełniając formularz w celu polecania konta innym czytelnikom.

W ten sposób postaram się zrobić łańcuszek poleceń, tak żeby każdy z czytelników zyskał łącznie 100 zł w programie poleceń (50 zł za otwarcie oraz 50 zł za polecenie).

Konto dla Ciebie w Credit Agricole

Credit Agricole przebudował ofertę swoich kont osobistych, a w zasadzie na ich nazewnictwo. Od tej pory mamy do czynienia z czterema wariantami „Konta dla Ciebie”.

W ofercie banku znajdziemy obecnie:

 • Konto dla Ciebie GO! – dla osób w wieku 13 – 18 lat
 • Konto dla Ciebie MOVE! – dla osób w wieku od 18 do 27 lat
 • Konto dla Ciebie – podstawowy rachunek dla osób od 28 lat
 • Konto dla Ciebie VIP – oferujące pełny zakres darmowych usług po zapewnieniu łącznych wpływów w wysokości min. 10 000 zł miesięcznie
Warto odnotować, że Credit Agricole w ostatnim czasie wprowadził do oferty przelew ekspresowe – Express Elixir (darmowy przy koncie VIP lub płatny 7 zł dla pozostałych kont) oraz płatności BLIK (
 
 
Podstawowe opłaty i warunki zwolnienia dla w nowej oferty „Kont dla Ciebie”:

Credit Agricole wprowadził też nową ofertę ubezpieczenia „Pomoc dla Ciebie” oraz „Pomoc dla Ciebie PLUS”.

Z wybranego pakietu można korzystać za darmo przez okres 6 miesięcy. Wystarczy w ciągu 6 miesięcy od otwarcia konta podpisać umowę ubezpieczenia.

W ramach Pakietu Pomoc dla Ciebie:

 • Pomoc ZDROWIE – pomoc  lekarza lub pielęgniarki, transport medyczny, dostarczenie leków (w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania)
 • Pomoc DOM – pomoc fachowca np. ślusarza, hydraulika, elektryka, stolarza – na wypadek zdarzeń takich jak: włamanie, zalanie, pożar. Pomoc specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD/RTV w razie awarii.
 • Pomoc TELEFON i KIESZEŃ – ochrona na wypadek uszkodzenia lub kradzieży telefonu, utraty kluczy lub dokumentów, tablic rejestracyjnych, karty SIM lub gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty do konta.

W ramach Pakietu Pomoc dla Ciebie PLUS dostępne są dodatkowo:

 • Pomoc KOMPUTER i INTERNET – pomoc w przypadku awarii lub cyberataku na sprzęt komputerowy: naprawa sprzętu, odzyskiwanie danych, użyczenie sprzętu.
 • Pomoc SAMOCHÓD – pomoc w przypadku wypadku lub awarii samochodu: naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie, auto zastępcze lub zakwaterowanie w hotelu.

Rachunek Oszczędzam na 3% w skali roku

Promocyjne oprocentowanie Rachunku Oszczędzam w ramach promocji „Na start” dostępne jest dla nowych kont osobistych otwartych od 10 kwietnia 2018 r.

Oprocentowanie specjalne obowiązuje przez 4 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą.

Haczykiem jest tutaj kwartalna kapitalizacja rachunku. Ciekaw jestem jak będzie wyglądało oprocentowanie w drugim okresie kapitalizacji, jeśli po 4 miesiącach wypłacimy środki z konta oszczędnościowego.

Pieniądze z Rachunku Oszczędzam można wycofać bez opłat raz w miesiącu.

Rachunek Oszczędzam to:

 • Oprocentowanie: 3% w skali roku
 • Okres obowiązywania: 4 miesiące
 • Maksymalna kwota: 100 000 zł
 • Kapitalizacja: kwartalna!
 • Limit: 1 konto z promocyjnym oprocentowaniem

Karta wielowalutowa z wybranym wizerunkiem

Kolejną nowością w banku Credit Agricole jest wprowadzenie karty wielowalutowej, która będzie wydawana za darmo do Konta dla Ciebie.
Dzięki niej i dzięki posiadanym rachunkom walutowym można płacić bez przewalutowania w PLN, EUR, USD i GBP za granicą oraz w internecie.
Niestety i tutaj nie obyło się bez haczyka, którym jest opłata za prowadzenie konta walutowego w wysokości 1 zł dla każdego konta.

W zależności od tego, w jakiej walucie wykonana zostanie transakcja, system automatycznie obciąży właściwy rachunek złotowy lub walutowy.
Wybrany wizerunek karty

Dodatkowo bank daje możliwość wyboru wizerunku karty pasującego do pasji i zainteresowań użytkownika.
Przygotowanych zostało 50 różnych propozycji, w kategoriach: sport, hobby, motoryzacja, natura, zwierzęta, kolory, młodzieżowe, podróże, miasta, Polska.

Niestety nie jest to opcja darmowa! Wydanie karty z wizerunkiem będzie kosztowało 10 zł dla kont GO! i MOVE! lub 15 zł dla Konta dla Ciebie. Jeszcze droższe będzie wznowienie karty dla konta dla Ciebie (25 zł!)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Co myślisz?

Darmowy telefon LG K4 dual sim za przetestowanie karty Simplicity w Citibank

200 zł na Answear.com do Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas