w

450 zł za otwarcie 1 Konta + lokata 3,1% w Credit Agricole

Mamy właśnie do czynienia z prawdziwą kumulacją promocji w Credit Agricole! Łącząc ze sobą trzy promocje zyskać można aż 450 zł za założenie 1 Konta!

Z promocji skorzystać mogą osoby do 27. roku życia. Starsi muszą zadowolić się premią w wysokości 250 zł.

Promocja trwa do 30 czerwca 2017 r.

50 zł za założenie konta z polecenia

Aby cieszyć się wysoką premią wynoszącą nawet 450 zł, trzeba zacząć od założenia konta korzystając z programu polecającego.

Wybierając 1Konto może przystąpić do promocji „Mobilne 1 Konto II”, gdzie zgarniemy kolejne 200 zł premii. Ale to nie wszystko, przenosząc rachunek z innego banku możemy skorzystać z trzeciej promocji znów zgarniając 200 zł premii 😉

Wisienką na torcie jest możliwość założenia świetnej lokaty na 3,1% w skali roku.

Dla kogo?

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba fizyczna, która w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była posiadaczem lub współposiadaczem indywidualnego lub wspólnego konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank w jednym z pakietów: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Aby otrzymać 50 zł z polecenia należy:

 • Do 30 czerwca 2017 r. wypełnić wniosek o wybrane konto korzystając ze strony programu polecającego podając kod polecający (możesz podać mój kod: 2420558)
  • W ciągu 30 dni musi zostać podpisana umowa o konto osobiste wraz z kartą, usługami bankowości elektronicznej
  • Wyraź zgodę na działania marketingowe banku i zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną
 • W każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia umowy o konto, spełnij jeden z poniższych warunków:
  • Zapewnij wpływ na kwotę min. 500 zł (1 Konto) lub 1500 zł (pozostałe konta)
  • Zaksięgowane zostaną transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na łączną kwotę min. 300 zł

Premię 50 zł netto otrzymasz do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki przyznania Premii.

Po założeniu konta, sam/a możesz polecać konto. Za każde skutecznie polecone konto otrzymasz 50 zł premii. Maksymalnie można otrzymać 500 zł premii.

Z regulaminu:

Wpływ: suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych Kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Polecony jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

Mobilne 1 Konto z premią 200 zł

Druga promocja „Mobilne 1 Konto II” dotyczy osób do 27. roku życia.


200 zł otrzymamy w 10 transzach po 20 zł każda za spełnienie nie wygórowanych warunków promocji.

Dla kogo?

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba fizyczna, która w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była posiadaczem lub współposiadaczem indywidualnego lub wspólnego konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank w jednym z pakietów: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Aby otrzymać 200 zł:

 • Do 30 czerwca 2017 roku otwórz 1 Konto wraz z kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej:
  • Tutaj również musisz wyrazić zgodę na działania marketingowe banku oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (co wiąże się z podaniem we wniosku adresu email oraz numeru telefonu)
  • Należy też potwierdzić przystąpienie do promocji
 • W każdym z 10 miesięcy:
  •  Zapewniaj stałe wpływy na konto w wysokości min. 500 zł / miesięcznie przez cały okres promocji
   • Pierwszy wpływ musi zostać zapewniony nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta
  • Wykonaj min. 3 przelewy za pomocą aplikacji mobilnej. Za każdy miesiąc zgarniesz 20 zł premii:
   • Uwaga: Nie uwzględnia się na potrzeby Promocji przelewów realizowanych przez Uczestnika Promocji na rachunki w Banku, których pełnomocnikiem, posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik Promocji. Nie uwzględnia się także przelewów realizowanych przez Uczestnika Promocji w celu doładowania telefonu oraz tytułem spłaty rat kredytów lub pożyczek zaciągniętych przez Uczestnika Promocji w Banku.

Wypłata Premii na rachunek Konta nastąpi najpóźniej w ostatni dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zrealizowane zostały wszystkie warunki.


Uwaga: Konto trzeba utrzymać przez min. 12 miesięcy, czyli przez cały okres promocji. W przeciwnym razie będzie trzeba zwrócić otrzymaną premię.

Przenieś konto do Credit Agricole i zgarnij 200 zł


W końcu przechodzimy do trzeciej części, czyli 200 zł za przeniesienie rachunku z innego banku.

Najkorzystniej będzie wypełnić wniosek o konto z polecenia a następnie udać się do banku połączyć dwie lub trzy promocje (osoby do 27. roku życia).

Dla kogo?

Z Oferty nie może skorzystać Klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia Konta była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.

Aby otrzymania 200 zł za przeniesienie konta:

 • Złóż wniosek o wybrane konto wraz z kartą, usługami bankowości elektronicznej CA24 i wyciągami online
  • Wyraź zgodę na działania marketingowe banku i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (co wiąże się z podaniem we wniosku adresu email oraz numeru telefonu)
  • Podaj nazwę dotychczasowego banku, numer tego rachunku, nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowych banku 
  • Potwierdź przystąpienie do promocji
  • Niezbędne jest złożenie wniosku z pełnomocnictwem
 • Wypełnij „Zlecenie przekazywania środków”, tj. przelewu wynagrodzenia i następnie zapewniaj przez 3 kolejne miesiące wpływy na konto w wysokości min. 3000 zł / miesięcznie
  • Pierwszy wpływ może zostać zapewniony w miesiącu otwarcia konta lub do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta

Wypłata premii nastąpi na założony ROR w Credit Agricole nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

Uwaga: Bank nie przyzna premii, jeśli dotychczasowy bank nie zaakceptuje Wniosku z Pełnomocnictwem.

Z regulaminu:

Wniosek z Pełnomocnictwem – prawidłowo uzupełniony i podpisany przez Uczestnika Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z prawidłowo uzupełnionym i podpisanym przez Uczestnika Pełnomocnictwem dla Banku w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego; wzór Wniosku z Pełnomocnictwem określa Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Wpływ na Konto – suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Uczestnik jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

Lokata „Dzień Dobry w CA” na 3,1% w skali roku


Credit Agricole ma w ofercie specjalną lokatę na start oprocentowaną na 3,1% w skali roku na okres 60 dni.

Lokata „Dzień Dobry w CA” to:
 • Okres lokaty: 60 dni
 • Oprocentowanie: 3,1% w skali roku
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 50 000 zł
 • Limit: 1 lokata

Oferta kont osobistych w Credit Agricole

W ramach promocji skorzystać można z jednego z czterech rachunków bankowych. Jeśli nie skończyłeś/aś  27. roku życia to polecam wybrać 1 Konta.

Jeśli natomiast ukończyłeś/aś 27. rok życia to warto zastanowić się, czy dokonując kilku przelewów w miesiącu (może to być przelew na 1000 zł wykonany 10 razy między kontami), nie osiągniesz sumy wpływów w wysokości 10 tys. zł. W takim wypadku otrzymasz wszystko za darmo do Konta ProstOszczędzającego Premium).

1 Konto
1 Konto to proste warunki do zwolnienia z opłat za prowadzenie konta i karty. Wystarczy wykonanie 1 transakcji kartą na kwotę nawet 1 zł.

Jest to konto dla młodych, do 27 roku życia. Karta do 1 Konta oferuje darmowe wypłaty z bankomatów Euronet i BZ WBK.


Osoba rozpoczynająca swoja przygodę z bankowaniem nie potrzebuję do szczęścia nic więcej 😉

Po ukończeniu wieku 27 lat, 1 Konto zostanie automatycznie przekształcone w Konto PROSTOoszczędzające PLUS.

Konto ProstoOszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające nie wygląda zachęcająco. Prowadzenie konta kosztuje 4,90 zł miesięcznie + 3,90 zł za prowadzenie karty. Tym samym polecam wybór jednego z trzech pozostałych rachunków.
Konto PROSTOoszczędzające Plus
Konto PROSTOoszczędzające Plus będzie prowadzone za darmo po zapewnieniu miesięcznych wpływów w wysokości 1500 zł.

Karta wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce, będzie natomiast darmowa po wykonaniu płatności na min. 500 zł. Oba warunki pokrywają się więc z warunkiem promocji.


Jeśli nie spełnicie powyższych warunków to za prowadzenie konta zapłacicie 9,90 zł, a za kartę 7,90 zł miesięcznie.

Konto ProstoOszczędzające Premium

Jeżeli jesteście w stanie zapewniać miesięczne wpływy w wysokości min. 10 000 zł to dobrą opcją będzie Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Może to być kilka przelewów z konta w innym banku.
Konto posiada w pakiecie wszystko, czego można zapragnąć, łącznie z bezpłatnymi bankomatami na całym świecie oraz szerokim pakietem assistance.

Linki / dokumenty:

 • Regulamin promocji „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto”
 • Regulamin promocji „Mobilne 1 Konto”
 • Regulamin programu polecającego

NewsletterZapisz się na newsletter „Jak oszczędzić.pl” i otrzymuj informacje o nowych promocjach i okazjach do oszczędzania pieniędzy.

Dzięki newsletterowi nie prześpisz żadnej naprawdę dobrej promocji i ważnych momentów promocji czy podwyżek opłat w bankach.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:680px;}
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Zapisz się na newsletter już teraz:

* wymagane
Adres e-mail *

Imię

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

24 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowy
Anonimowy
7 lat temu

Link do promocji: "200 zł za przeniesienie konta w Credit Agricole" nie działa.
Odsyła do jakiejś dziwnej strony:
https://drogadowlasnegom.ebrokerpartner.pl/#/

Anonimowy
Anonimowy
7 lat temu

1) 200 zł za przeniesienie konta nie jest czasami do 31 marca?

2) do kiedy jest możliwość założenia tej lokaty?

3) na infolinii poinformowali, że promocja na założenie konta z polecenia jest już nieaktywna

Anonimowy
Anonimowy
7 lat temu

Nie rozumiem jak moze być nie aktywne jeżeli dzisiaj opublikowano post?

Darek M.
Darek M.
7 lat temu

Tak, promocja za przeniesienie jest do końca miesiąca a link jest niepotrzebny w wypadku dodatkowej premii za polecenie.

Nie słuchaj pracowników i zobacz na stronę banku, tam jest aktywna 🙂

Marek S
Marek S
7 lat temu

Ładna kumulacja. Skorzystałem dziś z Twojego kodu 🙂
Nie rozumiem tylko dlaczego w samym regulaminie jest napisane że miesięczna nagroda to 25zł :O
https://static.credit-agricole.pl/asset/r/e/g/regulamin-promocji-mobilne-1-konto-ii_11967.pdf

Darek M.
Darek M.
7 lat temu

Mogłem o tym wspomnieć, po prostu bank lubi płacić podatki i od 25 zł naliczany jest podatek 19%. Nie wiem czemu nie robią w formie sprzedaży premiowej.

Anonimowy
Anonimowy
7 lat temu

Myślicie, że podobna kumulacja może się u nich powtórzyć? Skorzystałbym z oferty ale nie wiem czy dam radę to połączyć z kumulacją w Citi 🙂

Darek M.
Darek M.
7 lat temu

Czasem od przybytku głowa boli 🙂 ciężko powiedzieć, ciekawe promocje już mieli w przeszłości.

Anonimowy
Anonimowy
7 lat temu

Konto otwarte z Twojego polecenia Darku 😉
Czy Wam też podczas otwierania konta wyświetlił się komunikat:
"Dziękujemy za wypełnienie formularza.
O przyjęciu wniosku do realizacji poinformujemy Państwa drogą mailową. Na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej zostaną przesłane informacje dotyczące tego zgłoszenia (…)"?
Co w takim przypadku? Załapię się na promocje "200 zł za przeniesienie konta" i 50 zł za bycie poleconym?

Darek M.
Darek M.
7 lat temu

Teraz trzeba tylko połączyć wszystkie promocje. Najlepiej zapytać pracownika którym będziesz rozmawiać

Gracjan
Gracjan
7 lat temu

Promocja jest aktywna?

Darek M. W.
Darek M. W.
7 lat temu

Tak, została przedłużona do 30 czerwca. Zaktualizowałem wpis.

Re Pol
Re Pol
6 lat temu

Ale premia za przeniesienie konta już przepadła? Czy też do 30 czerwca?

Darek M. W.
Darek M. W.
6 lat temu

Też trwa do 30 czerwca.

Anonimowy
Anonimowy
6 lat temu

Witam. Czy podany w treści artykułu nr polecającego jest jeszcze do skutecznego użycia? I drugie pytanie – czy zakładając konto w CA w czerwcu, aby nie płacić w lipcu za kartę do konta i prowadzenie rachunku, muszę w czerwcu zapewnić wpływ na konto i wykonać transakcję kartą na 500 już w czerwcu?

Darek M. W.
Darek M. W.
6 lat temu

Tak, kod jest aktualny.

Co do drugiego pytania, to warunki zwolnienia z opłat trzeba będzie spełniać od kolejnego pełnego miesiąca. Czyli jeśli konto założone w czerwcu, to pierwszy wpływ na konto i płatności kartą trzeba będzie wykonywać od lipca.

Anonimowy
Anonimowy
6 lat temu

Darku, czy można zrobić tak – założyć konto CA, a po zgarnieciu premii wypowiedziec umowe (np. przy zmianie regulaminów i tabeli opłat), czy wtedy premie sie zwraca? Tak szczerze, to słabo pilnować tych wpływów i karty przez 18 miesiecy (konsultantka mowiła ze na taki okres zawarta jest umowa, ja nie moge sie doszukać takiego info w necie).

Darek M. W.
Darek M. W.
6 lat temu

Przy zmianie taryfy opłat i prowizji oczywiście można się nie zgodzić na zmiany. Przeczytam wieczorem raz jeszcze regulamin.

Anonimowy
Anonimowy
6 lat temu

Info z agory: ta oferta wygasła

Darek M. W.
Darek M. W.
6 lat temu

Otrzymałem informację, że zmieniają coś w systemie i jest kilkudniowa przerwa

Anonimowy
Anonimowy
6 lat temu

Dobrze rozumiem, że jak mam do 27 lat to otrzymam 450 zł, a jeśli jestem starszy to mogę się załapać na 250 zł?

Darek M. W.
Darek M. W.
6 lat temu

Zgadza się, dla młodych przygotowana została dodatkowa promocja. Pozostali mogą skorzystać z premii za polecenie konta i za przeniesienie rachunku do CA.

Anonimowy
Anonimowy
6 lat temu

Wpływ na konto min.3000 zł. Czy wystarczy przelac z innego konta z odpowiednim tytułem i nie będzie problemu z realizacją tego punktu, czy musze mieć zapewniony taki wpływ z firmy?

Darek M.
Darek M.
6 lat temu

Mogą to być wpływy z Twojego konta w innym banku, po czym te pieniądze można przelać z powrotem.

Co myślisz?

Czas na odbiór 110 zł w Comperia Bonus 7 (lokata z premią Toyota Bank – nawet na 5,6% w skali roku)

Ostatnie dni promocji Citibank! 300 zł premii za otwarcie konta Citi Priority