w

Expander: Polisolokata Gwarantomat 3,3% na 2 miesiące

Po długim czasie nieobecności, powróciła oferta polisolokaty Gwarantomat w Expander. W nowej odsłonie otrzymamy 3,3% w skali roku na 2 miesięcznym depozycie.

Ulokować można tutaj od 20 do 25 tys. zł, co jest dosyć wąskim przedziałem. Z oferty skorzystać mogą wyłącznie nowi klienci Expander.

Polecam też przejrzenie aktualnych rankingów: lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych z maja 2016 r.


Polub stronę Jak Oszczędzić.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach:

Polisolokata “Gwarantomat” na 3,3% do 25 tys. zł

Warto na wstępie zaznaczyć, że nie jest to typowa lokata a produkt oszczędnościowy opakowany w polisę ubezpieczeniową na życie i dożycie. Partnerem Expandera jest w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe “Warta” S.A.

Bezpieczeństwo depozytu gwarantowane jest w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) do kwoty będącej równowartością 30 000 euro.

Na polisolokacie Gwarantomat ulokować można od 20 000 zł do 25 000 zł. na okres 2 miesięcy.
Szczegóły polisolokaty Zyskomat:
  • Termin: 2 miesiące
  • Oprocentowanie: 3,30%
  • Odnawialność: brak
  • Minimalna kwota lokaty: 20 000 zł
  • Maksymalna kwota lokaty: 25 000 zł
  • Liczba lokat: można założyć 1 lokatę na osobę
  • Ograniczenia: tylko dla nowych klientów Expander
  • Gwarancja UFG do 30 000 euro


Ze strony Expander:

Prezentacja dotyczy przystąpienia przez klienta (Ubezpieczonego) do 2-miesiecznej umowy ubezpieczenia grupowego w zakresie ubezpieczenia na życie i dożycie “Twój Kapitał” zawartej pomiędzy Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako Ubezpieczającym) oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie “WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Ubezpieczycielem) ze składką jednorazową od 20 tys. PLN do 25 tys. PLN. 

Dochód 3,3% brutto w skali. Skorzystanie z oferty nie jest powiązane z obowiązkiem skorzystania przez Klienta z dodatkowego produktu. 

Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) (dalej “Ustawa o UFG”). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie w części, w wysokości do 50% wierzytelności, do kwoty nie większej jednak niż równowartość w złotych kwoty 30 000 EUR według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. 

Oferta dostępna wyłącznie w Expander Advisors Sp. z o.o. w okresie od 29.04.2016 r. do 20.05.2016 r. jednakże decyzją Zarządu Expander Advisors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie istnieje możliwość zakończenia oferty przed upływem wskazanego terminu. Oferta kierowana jest wyłącznie do klientów, którzy nie skorzystali wcześniej z usług spółki Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez Ubezpieczyciela nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 361 z późn. zm.) albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 851 z późn. zm.). 

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.).

Bądź na bieżąco – Newsletter / Facebook / Twitter


Nie przegap żadnej świetnej promocji, lokaty, zmiany w ofercie Twojego banku.

Informacje możesz otrzymywać przez Facebooka, Twittera lub maila korzystając z Newslettera “Jak oszczędzić.pl” (wysyłanego średnio raz w tygodniu).


Polub stronę Jak Oszczędzić.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach:

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:680px;}
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Zapisz się na newsletter już teraz:

* wymagane
Adres e-mail *

Imię

7 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Ranking kont oszczędnościowych, maj 2016 roku

50 zł i 30 zł zniżki z MasterPass oraz 20 zł i 15 zł za płatność BLIK