w

Credit Agricole: 1000 zł dla nowych kont założonych online

Credit Agricole powielił schemat udostępniania promocji „Jesteś gotowy na 1000 zł?„. Została ona przedłużona o miesiąc, jednak tym razem konto należy założyć poprzez wniosek online.
W promocji biorą udział wszystkie pakiety kont, tj. 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające
PLUS oraz Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
Wniosek o konto można złożyć od 1 do 30 czerwca 2015 roku.

Do 1 000 zł premii w Credit Agricole – edycja internetowa

Wszystkie warunki promocji pozostają bez zmian. Jedyna zmiana to potrzeba wypełnienia wniosku online o konto lub założenie konta przez serwis telefoniczny CA24. Poprzednio promocja była dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży.

Aby otrzymać 1000 zł premii trzeba będzie dosyć aktywnie używać konto przez okres 18 miesięcy. Bankowi ewidentnie chodzi o dłuższe relacje z klientami.
Z promocji mogą skorzystać osoby, które wczesniej nie korzystały z promocji „Jesteśmy gotowi”oraz „Jesteś gotowy na 1000 zł”. Dodatkowy warunek to nie posiadanie konta w Credit Agricole od co najmniej 90 dni od daty startu promocji (tj. 1 czerwca 2015
r.).
Do obecnej edycji promocji „Jesteś gotowi na 1000 zł – edycja internetowa” przystąpić można od 1 do 30 czerwca 2015 roku.

Premia 1000 zł podzielona jest na 4 części:

100 zł na „Dzień Dobry”


100 zł
premii
bank wypłaci w zamian za otwarcie
wybranego konta
w Credit Agricole i pierwszy wpływ na kwotę min. 1500 zł.

Wpływ ten należy zapewnić nie później niż w kolejnym miesiącu od dnia przystąpienia do promocji.

100 zł za przeniesienie konta
osobistego
Drugie 100 zł
jest równie proste do zdobycia. Dodatkowo, Credit Agricole załatwi za nas formalności związane z zamknięciem niepotrzebnego rachunku bankowego w innym banku.

Aby zdobyć 100 zł należy w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto,
złożyć dyspozycjęo przeniesienie rachunku. Jest to świetna metoda na pozbycie się niepotrzebnego konta po falach podwyżek (Meritum, T-Mobile, Deutsche Bank)

Złożenie w Placówce Banku Wniosku z Pełnomocnictwem ze
wskazaniem co najmniej:
– nazwy dotychczasowego banku (lista banków uczestniczących
w procesie przenoszenia rachunku/usług płatniczych stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu)
– prawidłowego numeru rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego, użytkowanego w dotychczasowym banku
– dyspozycji zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z
zachowaniem umownego wypowiedzenia
– nazwy i adresu instytucji przekazującej wynagrodzenie,
która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie rachunku bankowego przez
Uczestnika

Do 300 zł za opłacanie rachunków
Trzecia część premii to zwrot za opłacanie rachunków z konta. Wypłacana jest jako 5% Money-Back od
opłacanych rachunków za: gaz, energię elektryczną, wodę / podgrzanie wody, ścieki, abonament telewizyjny, internet, telefon (komórkowy lub stacjonarny).


W ramach zwrotu za rachunki otrzymać można do 16,67 zł
miesięcznie
przez okres 18 miesięcy, co daje 300 zł przez cały okres promocji. Maksymalny miesięczny zwrot otrzymamy po zapłacie rachunków na kwotę 333 zł.

Bank dodatkowo zapłaci za nas należny podatek.

Uwaga: Aby płatności za rachunki zostały zakwalifikowane do wypłaty
premii należy zdefiniować i przedstawić dokumenty potwierdzające dokonywanie
płatności na rzecz danego odbiorcy. Można tego dokonać online za pośrednictwem
formularza internetowego, serwisu telefonicznego CA24.
Do 500 zł za płatności kartą
Czwarta i ostatnia część premii to zwrot za płatności kartą. Mechanizm naliczania premii jest nieco odmienny niż w innych bankach:

Polega on na tym, że każda transakcja wykonana kartą jest zaokrąglana do pełnych 50 gr, 1 zł lub 5 zł a bank dorzuca 50% kwoty zaokrąglenia. Zdecydowanie najkorzystniej jest wybrać zaokrąglanie do 5 zł. Transakcja na 5,50 zł zostanie zaokrąglona do 10 zł i bank dorzuci od siebie 2,25 zł premii.

Z tytułu premii za płatności otrzymamy do 500 zł
przez okres 18 miesięcy
, czyli 27,77 zł miesięcznie
+ należny podatek.

Uwaga: Aby otrzmać zwrot należy dokonać płatności kartą na minimum 500 zł miesięcznie.

Jak otrzymać 1000 zł premii?

Aby otrzymać 1000 zł
premii należy:
 • Założyć konto
  osobiste przez stronę promocji
  : Do wyboru mamy 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto
  PROSTOoszczędzające PLUS, Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
 • Dodatkowo trzeba:
  • Wybrać wyciąg w formie elektronicznej
  • Złożyć wniosek o kartę debetową do konta
  • Otworzyć co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam (darmowe
   konto oszczędnościowe)
  • Uruchomić usługę „Oszczędzam na okrągło” (CAsaver)
  • Wyrazić zgody marketingowe, tj. na otrzymywanie
   informacji handlowych drogą elektroniczną oraz nie wyrazić sprzeciwu na wobec
   działań marketingowych.
  • Podać numer telefonu lub adresu email do kontaktu
  • Uruchomić dostęp do konta przez Internet i telefon
 • Zapewnić wpływ z
  tytułu wynagrodzenia
  (renty, emerytury, działalności gospodarczej) w
  wysokości min. 1 500 zł. Spełnienie tego warunku kwalifikuje zarówno do
  otrzymania pierwszej premii 100 zł jak i kolejnych premii.
  • Uwaga: Przelew
   zostanie uznany po wypełnieniu „zlecenia przekazywania środków” (umowy o pracę,
   renty, emerytury) lub „deklarację stałego zasilania konta” (osoby prowadzące
   działalność gospodarczą)
 • Do 7 dni od dnia podpisania umowy, złożenie dyspozycji przeniesienia konta.
 • W każdym z 18 miesięcy promocji wykonywać płatności
  rachunków
  na kwotę min. 334 zł
 • W każdym miesiącu wykonywać płatności kartą na kwotę min. 500 zł
  (należy pamiętać o formule obliczania premii)
 • Konto należy utrzymać
  przez okres 18 miesięcy
  .

Konta osobiste w Credit Agricole

Do skorzystania z promocji niezbędne jest posiadanie jednego
z czterech kont osobistych:
1 Konto
Konto dla młodych osób do
27 roku życia
. Będzie ono bezpłatne po dokonaniu min. 1 transakcji kartą na min 1 zł, w przeciwnym razie zapłacimy 2,90 zł. Karta do konta
1Konta zapewnia darmową wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i sieci Euronet.
Konto ProstoOszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające to koszt 4 zł miesięcznie. Karta
debetowa to dodatkowe 3zł, razem więc zapłacimy 7 zł miesięcznie. Zdecydowanie
korzystniejsze będzie skorzystanie z któregoś z trzech pozostałych konto
osobistych.
Konto PROSTOoszczędzające Plus
Konto PROSTOoszczędzające Plus może być darmowe. Co więcej warunki
„darmowości” pokrywają się z warunkami promocji.
Opłata za prowadzenie Konta PROSTOoszczędzającego PLUS
zostanie zniesiona jeśli zapewnimy miesięczne wpływy w wysokości 1500 zł.
Dodatkowo nie poniesiemy opłaty za kartę jeżeli wykonamy płatności na min. 500
zł miesięcznie.
W ramach konta otrzymujemy darmowe wszystkie bankomaty w kraju.
Konto ProstoOszczędzające Premium
Moim zdaniem to najlepsza opcja. Aby konto było w pełni
darmowe wystarczy zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości min. 10 000 zł.

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM to najwyższa półka w
Credit Agricole. Konto posiada w zasadzie wszystko, czego można zapragnąć, w
tym bezpłatne bankomaty na całym świecie oraz szeroki pakiet assistance.

Harmonogram promocji

  
Okres
Aktywność
/ Suma płatności kartą
Do
30 czerwca 2015 r.
Złożenie wniosku online o konto osobiste
Do
7 dni od podpisania umowy
Złóż
dyspozycję o przeniesienie konta i otrzymaj 100
W każdym miesiącu od miesiąca następującego po miesiącu założenia konta.
Zapewniać wpływ min. 1500 zł z tytułu wynagrodzenia.


Za
pierwszy przelew otrzymasz 100 zł.
Należy złożyć dyspozycję „zlecenie przekazywania środków” lub „deklarację
stałego zasilania konta”.
W każdym miesiącu trwania promocji
Opłacaj rachunki z konta.


Otrzymasz
do 16,67 zł miesięcznie przez
okres 18 miesięcy. Razem 300 zł
W każdym miesiącu trwania promocji
Płać kartą za zakupy.

Otrzymasz
27,77 zł miesięcznie, razem 500 zł

Warunki promocji są nieco bardziej
skomplikowane niż w innych bankach. W zamian otrzymujemy jednak zdecydowanie wyższą premię wynoszącą aż 1000 zł.

Więcej:
 • Regulamin promocji „Jesteś gotowy na 1000 zł” – edycja internetowa

18 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Niezbędnik łowcy promocji – arkusz Excel

Ranking lokat bankowych, czerwiec 2015 r.