w

Podwyżki opłat i koniec cashbacku 3% w Banku Millennium + alternatywy

Zmiany prawne dotyczące ścięcia opłat interchange do max. 0,5% znajdują odzwierciedlenie w ofertach
banków. Na podwyżki decyduje się coraz więcej banków.
Znalezienie w pełni darmowego konta, które dodatkowo
uhonoruje swoich klientów premią, staje się coraz trudniejsze. Na koniec wpisu
postaram się znaleźć i zaproponować takie właśnie konta osobiste.
Najpierw jednak zaczniemy od opisu zmian w dwóch kontach
Banku Millennium: Dobrym Koncie i Koncie Internetowym oraz w ofercie kart kredytowych.
Zmiany w Millennium wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014
roku.

Zmiany w „Dobrym Koncie”

 Planowane zmiany w „Dobrym Koncie” to:
 • Całkowite
  zakończenie programu premiowego (Moneyback), tj. zwrotu w wysokości 3%,
  którym to tak bank się szczycił w reklamach
 • Zostanie
  wprowadzona możliwość bezpłatnego realizowania zleceń stałych
 • Wprowadzenie
  pakietu MilleSMSów, tj. wiadomości SMS z informacjami o zmianach na
  koncie, płatnościach, itp. Koszt pakietu to 2,99 zł za 20 wiadomości.
Wiadomość z banku:

„Pragniemy Państwa
poinformować, że od 1 stycznia 2014 roku
ulegnie zmianie część warunków prowadzenia rachunków Dobre Konto. Z dniem tym przestanie być naliczany zwrot
części wydatków dokonanych kartą Millennium Visa Dobre Konto
. Decyzja ta
jest spowodowana zmieniającymi się uwarunkowaniami na rynku kart płatniczych.
Pragniemy jednak zaznaczyć, że mimo wprowadzanej zmiany, Dobre Konto pozostaje
jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku.”

Zmiany w „Koncie Internetowym”

Większe (bardziej bolesne dla kieszeni) zmiany zajdą w
ofercie Konta Internetowego, oferującego zwrot w wysokości 1% wydatków
kartą Maestro
.
 • Z
  dniem 31 grudnia 2013 roku kończy
  się program premiowy
  (Moneyback), oferujący zwrot 1% wydatków
  dokonanych kartą
 • Wprowadzona
  zostaje miesięczna opłata za kartę
  w wysokości 4,99 zł
  • Jednocześnie
   wycofana zostaje możliwość zwolnienia z opłaty za kartę po wykonaniu
   transakcji kartą na kwotę 100 zł
 • Wprowadzona
  zostaje opłata za wpłatę i wypłatę
  gotówki w placówce banku
  w wysokości 4,99 zł
 • Wprowadzona
  zostaje usługa umożliwiająca bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich
  bankomatów w Polsce w wysokości 4,99
  miesięcznie (usługa opcjonalna).
Wiadomość z banku:

„Pragniemy Państwu
przypomnieć, że 31 grudnia 2013 r.
upływa czas obowiązywania Regulaminu sprzedaży premiowej karty debetowej
Millennium Maestro PayPass
wydawanej do Konta Internetowego – „Moneyback”.
Z dniem tym przestanie być naliczany
zwrot 1% wydatków
dokonanych kartą Millennium Maestro PayPass.
 Informujemy także o
zmianach w Cenniku usług, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 Dla Konta Internetowego
z kartą Maestro PayPass wprowadzona zostanie nowa usługa umożliwiająca
bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Usługa jest
opcjonalna, a jej miesięczny koszt to tylko 4,99 zł.
 W zakresie kart
debetowych i przedpłaconych zmianie ulegną następujące pozycje:

 • wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie Karty Maestro PayPass do
  Konta Internetowego wyniesie 4,99
 • wycofane
  zostanie zwolnienie z opłaty miesięcznej za kartę Maestro PayPass
  wydanej do Konta Internetowego w
  przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca na kwotę
  min 100 zł
 • Dla Konta Internetowego wprowadzenie opłat za wpłatę i wypłatę gotówki
  w placówce Banku w wysokości 4,99
  .”

Zmiany w opłatach dotyczących kart kredytowych

To jeszcze nie wszystkie zmiany, Bank Millennium postanowił
zmiany wprowadzić od razu na całym froncie.
Pod przykrywką
obniżenia opłat za karty kredytowe, znika możliwość zwolnienia z tych opłat
.
Do tej pory istniały dwie możliwości zwolnienia z opłat:
 • po
  wykonaniu transakcji kartą na określoną kwotę w programie „Płacę i
  Zyskuję”
 • złożenie
  dyspozycji zamknięcia karty i czekanie na kontakt ze strony banku. Często
  bank proponuje zwolnienie z opłaty po wykonaniu transakcji na kwotę 100 zł
  czy 200 zł w ciągu miesiąca.
Być może zostanie zachowana taka możliwość nawet po
wprowadzanych zmianach.
Wszystkie zmiany:
 • Z
  dniem 1 stycznia 2014 r. wycofany
  zostaje program „Płacę i Zyskuję”
  uzależniający wysokość opłaty
  rocznej za obsługę karty od wartości transakcji zaksięgowanych na jej rachunku
  w poprzednich dwunastu miesiącach.
  • dla
   umów kart kredytowych zawartych przed dniem 1 października 2013 r.
   możliwość zwolnienia z najbliższej opłaty rocznej (tej, której naliczenie
   przypada do końca 2014 r.) zostanie zachowana – zgodnie z dotychczasowymi
   zasadami funkcjonowania programu „Płacę i Zyskuję”.
  • dla
   karty Visa Platinum wycofana
   zostaje możliwość zwolnienia z opłaty rocznej za obsługę karty w
   pierwszym oraz w kolejnych latach użytkowania w oparciu o
   średniomiesięczne saldo aktywów utrzymywanych w Banku przez Posiadacza
   karty głównej.
 • Obniżona
  zostanie wysokość opłat dla następujących kart:
  • dla
   kart kredytowych Millennium Visa,
   Millennium MasterCard oraz Millennium American Express
   opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona z 75 zł do 45 zł
  • dla
   kart kredytowych Millennium Visa
   Gold
   , Millennium MasterCard
   Gold
   oraz Millennium American
   Express Gold
   opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona
   z 200 zł do 150 zł
  • dla
   karty kredytowej Millennium Visa
   Platinum
   opłata roczna za obsługę karty głównej zostaje obniżona z 500 zł do 300 zł
 • UWAGA!!! Zmianie ulega obecny okres
  wolny od odsetek
  , wynoszący maksymalnie do 56 dni zostaje skrócony do maksymalnie 51 dni
  • zmianie
   ulegnie termin spłaty, który wyniesie 20 dni od zamknięcia cyklu
   rozliczeniowego karty.
 • Zmiana na plus: Okres wolny od odsetek
  mający obecnie zastosowanie wyłącznie dla transakcji bezgotówkowych, będzie również stosowany dla
  transakcji gotówkowych
  , takich jak wypłata gotówki z bankomatu lub
  przelew z karty w Millenet.
  • Powyższa
   zmiana nie dotyczy kart kredytowych Millennium MasterCard World
   Signia/Elite oraz Millennium MasterCard World Signia/Elite VIP.
Zmiany wysokości
opłat za karty kredytowe wchodzą w życie:
 • od
  1 stycznia 2014 roku – dla kart wydanych na podstawie umów zawartych od
  dnia 1 października 2013 roku
 • od
  1 stycznia 2015 roku – dla umów zawartych do 30 września 2013 roku

Humor

Na koniec jeszcze garść humoru, czyli wyciąg nowego regulaminu:

„Bank zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Cennika usług w trakcie
trwania umowy Rachunku
bankowego:
[…] 

b) zmiana o co najmniej 0,001 punktu procentowego jednego z czynników:
– w stawce WIBOR,
LIBOR, EURIBOR lub WIBID
– stopy rezerwy
obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej
– którejkolwiek z
podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski
– poziomu miesięcznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego  przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do
poprzedniego miesiąca.”


Z powyższego cytatu wynika, że w zasadzie bank będzie mógł dokonywać zmian cennika
każdego miesiąca i to nawet po kilka-kilkanaście razy.

Co zamiast Dobrego Konta?

Dobre Konto w
Banku Millennium wciąż będzie darmowe przy spełnieniu prostych warunków
:
 • Miesięczne
  wpływy w wysokości co najmniej 1 000 zł
  (może być z innego konta własnego)
 • Zaksięgowanie
  1 transakcji kartą debetową w miesiącu
Korzyści „Dobrego Konta”:
 • bezpłatne
  prowadzenie konta*
 • bezpłatna
  karta do konta*
 • bezpłatne
  wypłaty ze wszystkich bankomatów na terenie całej Polski
 • bezpłatne
  krajowe przelewy internetowe w złotych
Mimo wszystko postaram się zaproponować jakąś alternatywę
dla osób, które postanowią zrezygnować z konta w Banku Millennium, tak samo,
jak bank postanowił zrezygnować z premiowania swoich klientów.
1.      Alior Sync
Konto w Alior Sync jest w pełni darmowe bez żadnych warunków
(wpływy czy transakcje kartą). Sporą zaletą tego konta jest możliwość wykonania
do 10 przelewów natychmiastowych w miesiącu (z którymi niestety wciąż
są problemy).
Jeżeli na konto w Alior Sync będziemy przelewać wynagrodzenie bądź stypendium, to bank wynagrodzi nas premią w wysokości 5% transakcji wykonanych
w internecie
:
 • Maksymalnie
  otrzymać można 50 zł miesięcznie i
  200 zł rocznie
Więcej o koncie Alior
Sync:
 • Alior Sync – przedstawienie oferty
 • Alior
  Sync – zmiany w cashback
2.      Getin Up z
kartą paliwową / z premią


Konto Getin Up z
kartą paliwową
to świetna opcja dla osób, które jeżdżą co nieco samochodem
i spalają miesięcznie ok. 30
litrów paliwa (bądź wydają jego równowartość na stacjach
paliw). Getin Bank zwróci różnicę pomiędzy aktualną ceną paliwa a ceną 3,95 zł.
Dzięki temu do 30 litrów paliwa
miesięcznie kupimy zaledwie za 3,95 zł.
Maksymalny zwrot wyniesie do 60 zł
na miesiąc.
Konto będzie prowadzone zupełnie za darmo, gdy wykonamy
transakcji kartą na kwotę 300 zł miesięcznie (dla osób do 25. roku życia limit
ten wynosi 100 zł).
Druga promocja banku to „Konto Getin Up z Premią”. W sumie do zgarnięcia jest 6 premii po 50 zł miesięcznie, razem 300 zł. Promocja dotyczy nowych
klientów.
Więcej:
3.      Konto Godne
Polecenia w BZ WBK
Promocja Konta Godnego Polecenia Banku Zachodniego WBK jest
prawdopodobnie najlepszą promocją tego roku.
W poprzedniej edycji programu premiowego do zdobycia było 10 premii po 50 zł za samo przelewanie
wynagrodzenia na nowo otwarty rachunek osobisty.
W obecnej promocji
warunki uległy modyfikacji:
 • 500 zł (10 premii po 50 zł)
  otrzymamy za:
  • Przelewanie wynagrodzenia na
   Konto Godne Polecenia
  • Wykonanie 3 przelewów miesięcznie
  • Dokonanie
   transakcji bezgotówkowych
   kartą na kwotę minimum 300 zł
   miesięcznie
 • Kolejne 200 zł otrzymamy, gdy:
  • Spełnimy
   powyższe warunki dla każdego z 10 promocyjnych miesięcy
  • Dodatkowo
   zrealizujemy chociaż jedno polecenie zapłaty przez cały okres promocji
Dodatkowo można otrzymać 
po 50 zł premii korzystając z
programu polecającego (dla polecającego i poleconego).
Więcej na stronie:
4.      Konto 1|2|3
w BZ WBK
Promocja nowego Konta
123
oprócz premii 700 zł za
założenie konta
oraz 50 zł za
skorzystanie z polecenia
, oferuje dodatkowe bonusy:
 • Premia
  za transakcje kartą debetową:
  • 1% za gaz
  • 2% za prąd
  • 3% za internet / TV / telefon
 • Oprocentowanie
  rachunku:
  • 1% dla salda od 0 zł do 1 000 zł
  • 2% dla salda od 1 000 zł do
   2 000 zł
  • 3% dla salda od 2 000 zł do
   3 000 zł
  • 0% dla wyższego salda – dlatego,
   gdy mamy wyższe środki to lepiej je przelać na rachunek oszczędnościowy
 • 3-miesięczna
  Lokata Powitalna z
  oprocentowaniem efektywnym w wysokości 3,35%
 • Jest
  jeszcze Moneyback (1%, 2% i 3%) za transakcje kartą kredytową. Jednak ze
  względu na obligatoryjną opłatę miesięczną w wysokości 10 zł, pomijam ten
  temat – są lepsze oferty na rynku).
Niestety nie ma nic za darmo. Konto i karta będą darmowe po
spełnieniu warunków:
 • miesięczny
  wpływ w wysokości 5000 zł
 • suma
  transakcji kartą na kwotę 500 zł miesięcznie.
Więcej na temat
konta:

Wnioski

Przez weekend, jak powstawał ten wpis, sam zastanawiałem się, czy po zmianach trzymać Dobre Konto czy może je zamknąć, żeby w przyszłości nie naciąć się na jakieś opłaty. Konto od czasu zmian w naliczaniu premii 3% leży nieużywane (dokonuję tylko jednego przelewu na 1 000 zł i jednej płatności kartą w miesiącu). 
Najprawdopodobniej celu zaoszczędzenia czasu na spełnianie warunków (o których łatwo zapomnieć),  przejdę się zamknąć wszelkie relacje z Bankiem Millennium. 
Dodatkowy powód tej decyzji to słabe warunki kredytu hipotecznego w Banku Millennium. Skoro pewne jest, że w ten sposób nie zwiążę się z Portugalczykami, to jaki jest sens trzymać to konto?
A co wy zamierzacie?
Znacie jeszcze jakieś ciekawe rachunki warte polecenia?
Więcej na temat zmian w Millennium:
 • List
  w sprawie zmiany regulaminów
 • List
  w sprawie zmian w Dobrym Koncie

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowy
Anonimowy
10 lat temu

Jak dla mnie najciekawsze jest konto Getin Up i poważnie się nad nim zastanawiam. Niestety obecnie zarówno firmowe, jak i prywatne konto mam w WBK i nie jestem zadowolony…

Anonimowy
Anonimowy
10 lat temu

chciałabym się zorientować czy za transakcje premiowane zrobione i zaksięgowane w grudniu otrzymam jeszcze premię wypłacaną w styczniu czy już nie dotyczy Millennium Bnak

Darek M.
Darek M.
10 lat temu

Tak, w styczniu będzie jeszcze wypłacany Moneyback za grudzień, kiedy to obowiązują jeszcze stare warunki programu.

Anonimowy
Anonimowy
10 lat temu

Reifeisen-Polbank zmienil zasady cashback. Kiedys zwracal 1%, teraz tez 1% ale pod warunkiem, ze transakcja jest wieksza niz 100 zl. Dokladniej za kazde przekroczone 100 zl zwracaja 1 zl. W jakim banku jest lepiej? Chce zmienic karte.

Darek M.
Darek M.
10 lat temu

W Citibank jest zwrot 2% na karcie Wizzair. Tylko środki do wykorzystania wyłącznie na loty tą linią. Na start jest jeszcze 100 zł premii.

Co myślisz?

nju mobile – przedstawienie oferty

Ranking lokat i rachunków oszczędnościowych – październik 2013 r.