w

Getinonline – Zwrot 10% wartości zakupów spożywczych

Powraca świetna promocja banku
Getinonline: Konto Perfekcyjne z KartąTanie Zakupy II.
W drugiej edycji programu wciąż
do zyskania jest 10% wartości zakupów spożywczych dokonanych kartą do konta.
Zmienił się natomiast miesięczny i roczny limit zwrotu.

Na temat poprzedniej edycji możecie przeczytać tutaj:

Szczegóły promocji
W ramach promocji otrzymamy zwrot 10% wartości zakupów w punktach handlowo–usługowych dokonanych
kartą Tanie Zakupy. Liczą się jedynie transakcje dokonane na terytorium Polski.
Do obliczania premii liczone są transakcje dokonane w punktach oznaczonych kodami MCC: 5921, 5411 lub 5499
Maksymalna kwota zwrotu wyniesie 40 zł miesięcznie i 300 zł rocznie. Tym samym do zyskania jest maksymalnie 380 zł (80
zł w tym roku i 300 zł w przyszłym). W poprzedniej edycji był to zwrot 450 zł
rocznie i 50 zł miesięcznie.
Czas trwania promocji to 12 miesięcy. Zwrot w ramach promocji nastąpi do 10. dnia kolejnego miesiąca.
Do promocji można przystąpić od 9 października do 31 grudnia 2013 r.
Podobnie jak poprzednio, liczba kart w promocji jest ograniczona do 5000.

Konto
Perfekcyjne z kartą Tanie Zakupy

Konto Perfekcyjne jest darmowe
przy dokonaniu transakcji na kwotę 400
zł miesięcznie
.
Wadą jest natomiast opłata za kartę Tanie Zakupy w wysokości
3,99 zł.
W zamian otrzymujemy jednak wszystkie bankomaty w kraju za darmo.

Warunki Promocji

„W Promocji może wziąć udział
każda osoba fizyczna nieposiadająca w Czasie przystąpienia do Promocji rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
Getinonline

Uczestnicy mogą przystępować do
Promocji drogą elektroniczną w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 31
grudnia 2013 r. z możliwością przedłużenia lub skrócenia Czasu na przystąpienie
do Promocji w przypadku braku ziszczenia się lub szybszego ziszczenia się w
określonym terminie ograniczenia wskazanego w pkt. IV.3 Regulaminu. 

Okres uczestnictwa w Promocji
jest liczony od dnia przystąpienia do Promocji do dnia jej odwołania, przy czym
Czas trwania Promocji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia
przystąpienia Uczestnika do Promocji. 

O uczestnictwie w Promocji
decyduje data złożenia przez Uczestnika wniosku o otwarcie Konta Perfekcyjnego
wraz z wnioskiem o kartę debetową Getinonline. 

Nagrodą w Promocji jest kwota 10%
wartości operacji bezgotówkowych (dalej: „Operacja”) dokonanych z użyciem Karty
w punktach handlowo–usługowych (dalej: „Sklepy”) na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, z zastrzeżeniem że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za
każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł (dalej: „Limit
Nagrody”), a łączna wartość Nagrody w danym roku kalendarzowym nie może
przekroczyć 300 zł. Operacje bezgotówkowe, które zostały rozliczone na Rachunku
po przekroczeniu Limitu Nagrody w danym miesiącu, nie są uwzględnianie przy
obliczaniu kwoty Nagrody. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
kwota Operacji nieuwzględnionych przy obliczaniu Nagrody nie zostaje doliczona
do kwoty Nagrody należnej za kolejne miesiące obowiązywania Promocji.”

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

Ranking lokat i rachunków oszczędnościowych – październik 2013 r.

Mobilne płatności iKasa w Biedronce – 10% zwrotu w Getin Bank, 5% w Alior Bank