w

Getin Up – Konto z Premią (do 300 zł przez 6 miesięcy)

Getin Bank postanowił nie poprzestać na dwóch promocjach:
Przypomnę, że pierwsze konto,
zwróci nam różnicę między aktualną ceną paliwa a kwotę 3,95 zł / litr.
Maksymalny zwrot wyniesie 60 zł
miesięcznie
. Konto Zakupowe zwróci natomiast do 50 zł na miesiąc. Możliwe było skorzystanie z obu promocji oraz uzyskanie
miesięcznego zwrotu w wysokości ok. 100 zł. Trzeba przyznać, że jest to już
zauważalna kwota. Co więcej, nie wiąże się to z uciążliwymi warunkami jak to
jest w przypadku Konta z Premią w BGŻ.
W dzisiejszej promocji – „Aktywna Karta” do zdobycia jest w sumie 300 zł przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły promocji

Z promocji skorzystać mogą osoby, które nie posiadały konta w Getin Banku od 1 stycznia 2013 roku.
Warunki przystąpienia do Promocji
1. Złożenie
„Oświadczenia o przystąpieniu do Promocji”
2. Zawarcie przez
Klienta umowy Rachunku
3. Złożenie
wniosku o wydanie Karty i podpisanie umowy o Kartę
Przy kontakcie konsultanta powołajcie się na promocję „Aktywna
karta” i pamiętajcie o powyższych warunkach. W dokumentach do podpisu powinno
się znaleźć „Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji Aktywna Karta”.

Jak otrzymać premię?

Premię w wysokości 50
miesięcznie otrzymają osoby, które wykonają
minimum 5 transakcji kartą debetową
wydaną do konta.
Premia może zostać wypłacona
przez okres 6 miesięcy
od otwarcia konta osobistego. W sumie do zdobycia jest 300 zł.
Jak widzicie warunki są bardzo proste do spełnienia. Jest to
bardzo dobra alternatywa do konta z kartą paliwową, np. dla osób, które nie
mają samochodu. Warto jeszcze wspomnieć o opłacie do konta. Aby konto było
darmowe należy wykonać transakcji kartą na kwotę minimum 300 zł miesięcznie. Dla
osób do 25. roku życia wystarczy wykonanie transakcji na kwotę 100 zł
miesięcznie.
Premia zostanie
wypłacona w ciągu 14 dni od spełnienia warunku
rozliczenia 5 transakcji
bezgotówkowych Kartami wydanymi do Rachunku.
Opłaty
 • Opłata
  za konto – 0zł w przypadku wykonania transakcji kartą na kwotę min. 300 zł
  lub 9,99zł w przeciwnym razie (w przypadku klientów poniżej 25. roku życia
  ten limit wynosi 100 zł)
 • 0 zł
  za wydanie i obsługę karty
 • 0 zł
  za wypłaty gotówki z bankomatów Euronet w Polsce

Wady

Niestety promocja posiada jedną wadę – od naliczonej premii
trzeba będzie zapłacić podatek przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

Nagrody przyznane  przez 
Organizatora  w  Promocji stanowią dla Uczestnika przychód  z 
innych  źródeł w rozumieniu art.
20 ust. 1 ustawy z   dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 76),
w związku z czym Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia wartości otrzymanych
Nagród  w 
rozliczeniu  rocznym  podatku 
dochodowego  od  osób 
fizycznych
,  zgodnie  z 
przekazaną Uczestnikowi informacją PIT-8C, którą Organizator przekaże
Uczestnikowi na jego adres korespondencyjny oraz  do 
właściwego  dla  Uczestnika 
urzędowi  skarbowemu  w 
terminie  do  końca 
lutego  następnego  roku podatkowego.  Za 
dzień  otrzymania  Nagrody 
przyjmuje  się  dzień 
jej  wypłacenia  przez 
Organizatora  na Rachunek
Uczestnika.

Dodatkowo, promocja
nie łączy się z innymi
promocjami (w tym z promocją karty paliwowej).

Z regulaminu

W Promocji może wziąć udział
każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność
do czynności  prawnych,  która 
nie  jest  i 
nie  była  posiadaczem 
lub  współposiadaczem  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w
Getin Banku po 1 stycznia 2013 r.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji
jest rozliczenie w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem pkt V.2. minimum 5
transakcji bezgotówkowych (bez względu na kwoty) kartami debetowymi wydanymi do
Rachunku.
Klient Banku, który spełnia
warunki określone w punkcie  III oraz w
punkcie IV 1 i  IV 2  zwany jest dalej „Uczestnikiem”.

Czas na przystąpienie do Promocji
i okres uczestnictwa w Promocji:
1. Uczestnicy mogą przystępować
do Promocji, w terminie od 16.07.2013r. do odwołania.
2. Okres uczestnictwa w Promocji
wynosi 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego miesiąca
licząc  od  daty 
otwarcia/aktywacji  
Rachunku,  z  tym 
zastrzeżeniem,  że  niepełny 
miesiąc,  w  którym otwarto/aktywowano rachunek i
rozliczono minimum 5 transakcji bezgotówkowych jest liczony jako pierwszy
miesiąc
kalendarzowy uczestnictwa w
Promocji.
3. W  przypadku 
skorzystania  z  Promocji 
przez  jednego  ze 
współposiadaczy  Rachunku  wspólnego 
prawo  do skorzystania z Promocji
przez drugiego współposiadacza wygasa.

37 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

Ranking lokat i rachunków oszczędnościowych – wrzesień 2013 r.

BZ WBK – 700zł za założenie konta Godnego Polecenia oraz 50zł za polecenie