w

Getin UP – karta debetowa dla kierowców – 3,95 zł / litr paliwa

Wielbiciele promocji nie mają ostatnio łatwego życia. Premie
moneyback zostają mocno ucinane przez banki. Przykładem są tutaj Meritum Bank, Bank Millennium, Alior Sync czy Bank BGŻ.
Na nasze szczęście z odsieczą przyszedł Getin Bank. Dopiero co opisywałem konto ze zwrotem 10% za zakupy spożywcze. Pominąłem natomiast inne konto, o którym dosyć głośno jest w reklamach. Chodzi o konto Getin Up z kartą debetową dla kierowców.
Dzięki wspomnianej karcie, bank obniży cenę litra paliwa do 3,95 zł.

Szczegóły

Konto Getin UP wraz z kartą dla kierowców daje nam zniżki na
paliwo w postaci:
 • zwrotu różnicy ceny paliwa pomiędzy kwotą 3,95 zł, a średnią ceną jednego litra paliwa Pb95 w danym miesiącu kalendarzowym
 • miesięczny zwrot obejmuje maksymalnie 30 litrów paliwa lub 60 zł
W czerwcu zwrot wyniósł 1,47zł za każdy kupiony litr paliwa. Jeżeli ktoś wykorzystał limit maksymalny to mógł otrzymać 44,10 zł zwrotu. Nagroda wypłacana jest do 10 dnia miesiąca
Cena litra paliwa pobierana jest z niezależnego zestawienia Polskiej Izby Paliw Płynnych na stronie www.paliwa.pl.
Dlatego też bank nie będzie naginał rzeczywistości na swoją korzyść, co jest
kolejną zaletą tej oferty.
Za Stację Paliw Organizator uznaje te punkty handlowo-usługowe,
które oznaczone są kodami akceptanta (MCC):
5172, 5541, 5542 lub 5983.
Uwaga:
Maksymalna liczba Kart wydanych w ramach niniejszej Promocji została ograniczona do 60 tysięcy. Bank  zamieści ogłoszenie o wyczerpaniu limitu Kart
dostępnych w Promocji na stronie internetowej oraz w placówce banku.
Konto Getin Up wraz z kartą dla kierowców założycie na stronie banku.

Opłaty

 • Opłata za konto – 0zł w przypadku wykonania
  transakcji kartą na kwotę min. 300
  lub 9,99zł w przeciwnym
  razie (w przypadku klientów poniżej
  25. roku życia
  ten limit wynosi 100
  )
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Euronet w Polsce

Jak wyliczony jest zwrot

„Dla każdego zakończonego Cyklu
Rozliczeniowego Organizator:
a) ustala średnią krajową miesięczną cenę paliwa („Średnia Cena
Paliwa”) dotyczącą benzyny bezołowiowej NPb95 w oparciu o informacje
publikowane
przez Polską Izbę Paliw Płynnych,
prowadzącą branżowy portal internetowy www.paliwa.pl, na którym prezentowane są
informacje w zakresie cen paliw,
b) oblicza różnicę ceny („Różnica Ceny”) pomiędzy Średnią Ceną
Paliwa a kwotą 3,95 zł z zastrzeżeniem, że jeśli Średnia Cena Paliwa w danym
Cyklu
Rozliczeniowym nie przekroczy
kwoty 3,95 zł, wówczas Różnica Ceny będzie wynosiła zero złotych.
Następnie dla każdej Karty
biorącej udział w Promocji Organizator:
a) ustala sumę Operacji („Kwota Zakupów”) dokonanych Kartą na
Stacjach Paliw, rozliczonych i zaksięgowanych na Rachunku w danym Cyklu
Rozliczeniowym,
b) oblicza ilość litrów paliwa („Ilość Litrów Paliwa”) jako iloraz
Kwoty Zakupów i Średniej Ceny Paliwa, zaokrąglaną do dwóch miejsc do przecinku,
nie większą niż 30,00 litrów paliwa w
danym Cyklu Rozliczeniowym,
c) oblicza wysokość Nagrody w danym Cyklu Rozliczeniowym jako
iloczyn Różnicy Ceny i Ilości Litrów Paliwa.”

Do kiedy nastąpi zwrot?

Zwrot zostanie wypłacony na konto osobiste do 10. dnia następnego miesiąca.

 • Informację o Średniej Cenie Paliwa za każdy Cykl Rozliczeniowy Organizator udostępnia Uczestnikom na zasadach określonych w Rozdziale I, punkcie 6 Regulaminu w terminie do 10 dni od zakończenia każdego Cyklu Rozliczeniowego.
 • Nagroda za każdy Cykl Rozliczeniowy jest obliczana i wypłacana przez Organizatora na Rachunek Uczestnika w terminie 10 dni od zakończenia Cyklu Rozliczeniowego, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody Rachunek nie został zamknięty. W przypadku zamknięcia Rachunku przed dniem wypłacenia Nagrody, prawo do Nagrody wygasa

Cena paliwa w danym miesiącu wraz z przysługującym
zwrotem

Miesiąc
Śr. cena
1 litra paliwa
Kwota zwrotu
dla 1 litra paliwa
Maksymalny zwrot
Styczeń 2013
5,41 zł
0,42 zł
12,60 zł
Luty 2013
5,53 zł
0,54 zł
16,20 zł
Marzec 2013
5,61 zł
0,62 zł
18,60 zł
Kwiecień 2013
5,56 zł
1,61 zł
48,30 zł
Maj 2013
5,35 zł
1,40 zł
42,00 zł
Czerwiec 2013
5,42 zł
1,47 zł
44,10 zł
Lipiec 2013
5,56 zł
1,61 zł
48,30 zł
Sierpień 2013
5,59 zł
1,64 zł
49,20 zł
Wrzesień 2013
5,64 zł
1,69 zł
50,70 zł
Październik 2013
5,50 zł
1,55 zł
46,50 zł
Listopad 2013
5,34 zł
0,39 zł
11,70 zł
Grudzień 2013
5,34 zł
0,39 zł
11,70 zł
Styczeń 2014
5,29 zł
0,34 zł
10,20 zł
Luty 2014
5,31 zł
0,36 zł
10,80 zł
Marzec 2014
5,33 zł
0,38 zł
11,40 zł
Kwiecień 2014
5,33 zł
0,38 zł
11,40 zł
Maj 2014
5,36 zł
0,41 zł
12,30 zł
Czerwiec 2014
5,38 zł
0,43 zł
12,90 zł
Lipiec 2014
5,46 zł
0,51 zł
15,30 zł
Sierpień 2014
5,37 zł
0,42 zł
12,60 zł
Wrzesień 2014
5,31 zł
0,36 zł
10,80 zł
Październik 2014
5,23 zł
0,28 zł
8,40 zł
Listopad 2014
5,03 zł
0,08 zł
2,40 zł
Grudzień 2014
4,75 zł
0,40 zł
12,00 zł
Uwaga (zmiana warunków):
W związku z
grudniową średnią ceną paliwa, która wyniosła tylko 4,75 zł, to zwrot za
grudzień zostanie wykonany według nowych zasad, jakie obowiązują od 1 stycznia
2015 roku. Aktulany zwrot: 1 litr paliwa = 40 groszy. Szczegóły znajdują się w
regulaminie promocji „Karta debetowa dla kierowców”.
 
 

Wnioski

Jak widzicie po akcjach promocyjnych Banku Zachodniego WBK
do ofensywy ruszył Getin Bank.
Co więcej ofensywa toczy się na dwóch frontach: jeden to
internetowy Getinonline zwracający 10% od zakupów spożywczych, drugi to karta
dla kierowców, zwracająca niemal 27% ceny paliwa.
Czy warto skorzystać z oferty Getin Banku? Moim zdaniem,
jeżeli ktoś sporo jeździ samochodem i jednocześnie nie będzie miał problemów z
płatnością kartą na kwotę 300zł miesięcznie, powinien założyć konto Getin Up i korzystać ze zwrotu.
Co więcej otrzymałem informację, że można połączyć te dwie promocje Getin Banku i skorzystać z obu na
raz. Tym samym można otrzymywać zwrot za zakupy spożywcze jak również za
paliwo.
O samym koncie Getin UP pisałem już:

152 komentarze

Dodaj odpowiedź
 1. Mało tego, że wchodzi LPG to jako "paliwo" liczone są wszystkie zakupy dokonane na stacji… gorzałka, piwo i fajki też… 🙂

 2. Świetna oferta, ale głównie dla osób do 25 lat. Dla nich przy średniej cenie paliwa na poziomie 5,65zł (a tyle mniej więcej mamy teraz i raczej się utrzyma patrząc na ceny hurtowe) bank daje aż 30% zwrotu! I to za dowolne zakupy od 100zł do ok. 170zł miesięcznie, na każdej stacji paliw! A maksymalnie możliwa jest nawet 1/3 zwrotu! Takiego cashbacku nie daje żaden bank! Szkoda, że mam już skończone 25 lat, bo chętnie bym się skusił na tę ofertę. Jedyne zmartwienia: 1. Czy ten bank to aby jeszcze bank, a nie parabank? Bo oferta wygląda nazbyt atrakcyjnie, a opinie o Getin Banku są nieciekawe. 2. Czy nie grozi nam bail-in na wzór cypryjski? Czy trzymanie czegokolwiek na kontach jest teraz bezpieczne? 3. I wreszcie co na to Vincent, czy nie upomni się fiskus po latach o zaległy podatek?

 3. Promocja genialna, zwłaszcza dla osób do 25 lat. Przy obecnej cenie paliwa ok. 5,65zł czeka na nich aż 30% zwrotu wydatków! I w dodatku mogą to być dowolne zakupy, na każdej stacji paliw w Polsce! Tak dużego cashbacku nie daje żaden bank i nigdy nie dawał! A maksymalnie może być nawet 1/3 (przy cenie 5,95zł). Wystarczy tylko wydawać od 100zł do ok. 170zł na stacji benzynowej.

 4. A co ma wiek 25 lat do tego?

  Różnica to tylko potrzeba wykonania transakcji na kwotę 300zł zamiast 100zł, aby konto nie kosztowało 9,99zł.

 5. Faktycznie maksymalny zwrot dotyczy 30 litrów paliwa, czyli po wydaniu ok. 165 zł. Jednak dodatkowa płatność na kwotę 140 zł w miesiącu to nie jest jakiś duży problem.

 6. Ano różnica jest zasadnicza, bo osoba powyżej 25 lat nigdy nie dostanie tak dużego cashbacku (jako procent wszystkich wydatków kartą w miesiącu).

 7. Zgadza się, liczą się wszystkie zakupy.

  Sam właśnie czekam już tylko na kartę i robię kurs na stację.

 8. A kiedy zakładałeś konto? Czy w miesiącu w którym się zakłada konto trzeba wyrobić limit 300zł by nie pobrali 9,99zł i czy za miesiąc założenia konta można dostać zwrot?

 9. Proces zakładania konta trwał w moim wypadku ok. tygodnia + obecnie czekam na wysłanie karty.

  Nie wydaje mi się, żeby za pierwszy, niepełny miesiąc została naliczona opłata za kartę. Chyba w żadnym banku nie działa to w ten sposób.

  Jeżeli chcesz potwierdzenia to oczywiście mogę się upewnić na 100%.

 10. Jak dla mnie mało opłacalne, wydaję miesięcznie na paliwo minimum 800zł, łato policzyć jaką powinienem mieć oszczędność, ale maksymalnie to 60 zł, moim zdanie nie warto tym sobie głowy zawracać.

  • Zawsze można nabyć dwie karty.

   Wiadomo, ze oferta nie jest idealna dla wszystkich. Jednak dla niektórych osób może stanowić dodatkowy dochód.

 11. Pytanie,kupuje 30 litrów na stacji czy resztę kwoty do 300 zł mogę zapłacić karta w innym miejscu np w sklepie odzieżowym??

 12. "Zawsze można nabyć dwie karty". A co to zmieni skoro jest tylko jeden bonus na jedno konto, a nie na kartę? No chyba że się mylę…

 13. pierwszy miesiąc jest aktywacyjny więc nie naliczają opłaty za kartę 9,99zł i nie trzeba wydać 300zł, być może zwrócą za paliwo jak wydasz w tym miesiącu aktywacyjnym…mi tego w miesiącu pierwszym nie zwrócili bo transakcji na stacji dokonałem 30.06 a zaksięgowana była na koncie 02.07 i policzyło mi jak za Lipiec a nie Czerwiec, tacy lichwiarze z tego Getin Banku! wiec w efekcie wydałem dwa razy w Lipcu po 165zł za paliwo a zwrócili za jedną transakcję w Sierpniu i to 12.08 dopiero bo 10-ty wypadał w weekend…a babka z banku mamiła mnie że cały miesiąc mogę dokonywać zakupów i zwrócą, nawet ostatniego dnia jak dokonam zakupu, tylko nic nie wspomniała o księgowaniu, które może wystąpić nawet do tygodnia i dryga babka na infolini powiedziala mi ze najbezpieczniej robić do 23 dnia danego miesiąca bo do tego dnia wyliczają cashback na następny miesiąc, jezeli pozniej dokonasz transakcji np. 25-tego i zaksieguja np. 27-mego to dostaniesz zwrot nie w nastepnym miesiacu tylko jeszcze w nastepnym do 10-tego…

 14. wiec robcie zakupy najbezpieczniej w pierwszej polowie danego miesiaca, np. do 20-tego danego miesiąca, wtedy bedzie wszystko OK, dostaniecie zwrot w nastepnym miesiacu…konta mam dwa oddzielne numery! (nie razem, że żona dopisana do mojego konta i druga karta do tego samego konta), wiec mamy dwie karty z oddzielnymi numerami kont, i juz masz 60 litrów, jak coś to jeszcze są rodzice i na nich też zakładasz konta…

 15. stacje mają swoje kodowanie, w transakcji w banku jak zatankujesz na stacji, wyskakuje im odpowiedni numer kodu, że tankowales na stacji paliw (czy tam płaciłeś za piwko na stacji)…nawet stacje takie przy marketach Auchan czy Carrefour, czy Tesco wchodzą pod ten kod, wiec można i na nich taniej tankować, bo stacja ma oddzielny kod (bo sprzedaje paliwa) a spożywczy ma swój kod, wiec inny…

 16. Sposób na obejście … to nie zamawianie karty kurierem (o co musielibyśmy poprosić, np. gdy wyjeżdżamy za granicę za kilka dni).

  Standardowo karta przesyłana jest Pocztą. Moja przyszła bardzo szybko (mniej niż tydzień).

 17. w regulaminie jest napisane: opłata za przesłanie karty oraz kodu PIN kurierem 34,99 zł. Czy jest możliwość obejścia tej kwoty?

 18. Nie zarabia na tym. Liczy natomiast na większą współpracę w przyszłości. Np. wzięcie jakiegoś kredytu, karty kredytowej, lokat, itd.

 19. Ciekawe jakim cudem bank na tym zarabia. Gdy klient wyda 300zł, to bank dostaje 3% opłaty inter change, czyli 9zł, a musi zapłacić klientowi prawie 50zł.

 20. Muszę powiedzieć, że trochę się uśmiałem tym komentarzem. Jest jeszcze drugi podobny, ale chyba ten wystarczy 😉

  Oczywiście jeżeli ktoś nie życzy sobie dziwnych telefonów, to można nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty zależne.

  Przed polisami inwestycyjnymi
  już ostrzegałem na łamach bloga Droga do własnego M.
  Być może osoba wyżej nie przeczytała OWU przed podpisaniem umowy i nacięła się właśnie na ten produkt.

  Samo konto jest czyste od takich niespodzianek.

 21. JAK ZAŁOZYCIE KONTO GETIN TO PEWNE BANKRUCTWO MACIE OD TELEFONÓW SMS ITP ZAWAŁ MACIE PEWNY JAK RACHUNEK ZOBACZYCIE TO NAJGORSZY BANK

 22. Zupełnie nie rozumiem skąd te narzekania. Czarno na białym jest napisane, że liczy się data rozliczenia transakcji.

  Transakcje zazwyczaj rozliczane są w ciągu 2-5 dni. Zawsze tak było niezależnie od banku.

  Po prostu trzeba mieć na uwadze to ograniczenie i tankować najlepiej na początku miesiąca. Wtedy nie będzie żadnych problemów.

 23. witam,pisałem kiedyś na górze że zrobiłem zakup benzyny przy pierwszej transakcji w miesiącu na 30 litrów dnia 30.06, a to był 28.06 i Bank Getin Bank rozliczył tę transakcję (zaksięgował) 02.07.13r….więc nie wiele myśląc zatankowałem pod koniec sierpnia benzynę (bo już miałem rezerwę na liczniku, a to była DRUGA transakcja w SIERPNIU NA 30 LITRÓW) 28.08.13r. i myślę sobie rozliczą 1 września albo 2 września za 3-4dni a tu d..a, oszukują jaka wlezie!!! rozliczyli 30 sierpnia, nagle po dwóch dniach…a w czerwcu się tak nie spieszyli…dowiedziałem się od kolegi kolegi ;o) że mają ustawione w systemie takie rozliczanie żebyś nie zarobił!!!Pozdrawiam i tankujcie w połowie miesiąca lub na 5 dni przed końcem miesiąca, żebyście z oszukańczym bankiem nie mieli problemów!!!zawsze jest ukryte coś!!!

 24. Dużo pytań 🙂

  1. Moim zdaniem raczej bez problemów powinno się udać jeszcze we wrześniu
  2. Bez różnicy
  3. Zgadza się, wystarczy płatność na 300zł w miesiącu (uwaga: transakcje na 300zł muszą być rozliczone w danym miesiącu)
  4. Możesz zlikwidować bez problemów i opłat

 25. Witam.
  1. Jeżeli dzisiaj rozpocznę zakładanie tego konta to biorąc pod uwagę poslizgi czy już zaczną mi naliczać za wrzesień o ile spełnie wszystkie wymagane warunki?
  2. Jeżeli skorzystam z podanego linku partnerskiego to czy przypadnkiem nie czekają mnie jakies niespodzianki?
  3. Czy do spełnienia warunków wystarczy jak będe przelewał na konto getinup na początku miesiąca tylko 300zł+ kilka groszy rezerwy i operował tylko tymi 300?
  4. Jeżeli np. od stycznia nie będe korzystał z samochodu to bedę mógł bez problemu zlikwidowac konto, zastrzec karte, czy może jest jakaś lojalka/kara jak za zerwanie umowy w telekomunikacji?

 26. Dzięki za odpowiedzi. Ledwo wypełniłem formularz a już mamy pierwszy zgrzyt. Po przejściu do kroku 3 pojawiło się info że przyjedzie kurier i w jego obecności mam coś podpisać. Dlaczego o tym nie napisali wcześniej? Ciekawe kiedy ten kurier mnie zastanie?

 27. Chyba piszesz o innym banku.
  Ja wszystko otrzymałem w pdf.

  U kuriera podpisałem dokumenty, zostawiłem mu skan dowodu i już tylko czekałem na kartę płatniczą i potwierdzenie otwarcia konta.

  Wszystko przebiegło jak w każdym innym banku.

  Przyznam rację tylko co do tego, że dokumentów było sporo wysłanych na maila. Jednak podpisując umowę widzisz co podpisujesz i nie było tam nic nadzwyczajnego.

  Co do 30 litrów to też nic więcej jak zwykły trolling. Pokaż taki punkt w regulaminie lub wskaż sposób w jaki bank miałby sprawdzić, czy zatankowałeś 30 litrów 😉

 28. Witam ponownie.
  Ten getin to jakaś amatorka. Miałem do czynienia z różnymi bankami, zakładaniem kont, zawsze z marszu a tylko tutaj wydziwiają. Konsultant zwący się opiekunem klienta (chyba cyberalfonsem 🙂 wie lepiej co jest dla mnie dobre. Regulamin ważny jest tylko na papierze (np. ilość wydanych kart). Nic nie wspomniano o tym że trzeba deklarować co, ile i skąd będzie wpływało. Na @ przysłano załączniki niezamawianych produktów, łącznie 5 mega i to bez pytania czy skrzynka pocztowa tyle przyjmie. Oczywiście wiadomości bez tematu więc wylądowały w spamie. Umowa w formacie docx chyba celowo żeby nie dało się jej odczytać bez kombinacji. Wymagają wysłania zdjęcia dowodu osobistego przy czym raz twierdza że jest to konieczne do otwarcia rachunku a za chwile że do wysłania karty. Wyśle im również w dziwnym formacie albo w pdf na hasło, niech się sami martwią. Zapytałem również ile wydano kart żeby się nie okazało że nie dostane bo po to w końcu zakłada się to konto. W odpowiedzi usłyszałem że… ponad sto tysięcy ale dla mnie znajdzie się jeszcze. Z innych ciekawostek to że MUSI być zatankowane te 30 litrów żeby dostać obniżkę.

 29. Co do zwrotu 1 zł, to jest to zwrot na konto Skarbonka.
  Jest to coś zupełnie niezależnego 🙂

  Właśnie zamierzam o tym napisać. Jutro powinien ukazać się wpis.

 30. A ja zatankowalam częściowo gazu i benzyny za łączną kwotę 170 zl i dziś 10 wrzesnia dostałam 1 zł zwrotu,o co chodzi? tankowalam na shelu i orlenie

 31. własnie jest 12 09 2013 a ja nie dostałem zwrotu za paliwo rozmawiałem z dwoma kosultantami w sprawie zwrotu i nic wypytuja tylko odane a nic nie robia w tej sprawie wydaje mi sie ze to wprowadzanie klijeta w bład jestem bardzo zawiediony

  • Ja otrzymałem zwrot 10.09 czyli dokładnie jak w regulaminie. Wygląda na to, ze musisz złożyć Reklamacje. Zobacz do regulaminu promocji, link jest na końcu wpisu.

 32. skąd bank wie, że zatankowałem na danej stacji benzynowej 30l Pb95? Ma tylko w systemie kwotę transakcji przecież..
  Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
  1. Regulamin mówi, że zwrócą różnicę do 30l albo max 60zł.
  2. Jeśli na stacji wydałem jednorazowo 200zł (kupiłem kilka litrów Pb95, kilka liltrów Pb98, do pełna LPG, kilka piw, czerwone winko, paczkę prezerwatyw i pieska z ruchomą głową) to zwrócą mi max 30*różnica_między_śr_ceną_krajową_a_3,95, co w tym momencie nie przekroczy kwoty 50zł
  3. Nawet gdybym zatankował 1l (2,35)LPG i zrobil zakupów za 30*5,56=166,80 czyli w sumie na stacji wydałbym 169,15zł to dostanę zwrot=30*1,61zł=48,30zł, tak?
  4. W regulaminie jest napisane, ze zwrot dotyczy całego miesiąca kalendarzowego, więc nawet jak ktoś tankuje częściej za mniejsze kwoty (np LPG) to i tak może wyciągnąć max w wysokości 48,30zł (wg cen z lipca 2013)

  Jeśli moje rozumowanie jest poprawne, to ta karta opłaca się każdemu kierowcy, bez względu na to co tankuje, wystarczy płacić jak najwięcej ich kartą na stacjach 🙂

 33. Liczy się kod MCC: Musi to być jeden z kodów: 5172, 5541, 5542 lub 5983.

  Na 99% będzie obowiązywał zwrot. Najlepiej jak zatankujesz niewielką ilość i zobaczysz na wyciągu jaki jest kod MCC. Być może będzie konieczny kontakt z infolinią.

 34. Dziś zatankowałem na stacji bezobsługowej STATOIL. Na wydruku nie ma kodu MCC. Są za to:
  TID: 71136c202-174017,
  ATC: 00266,
  AED: 000000,
  AID: A0000000041010,
  ARC: 00,
  REF: 174017,
  KOD AUT.: 372129,
  TVR: 0000008000,
  TSI: E800.
  Czy ktoś potrafi to rozszyfrować, czy będzie należał się zwrot?

 35. Promocja fajna, należy jednak pamiętać żeby nie tankować w ostatni dzień bo terminale rozliczają się po kilku dniach i w banku uznają tankowanie na następny miesiąc.

 36. Witam ponownie.
  Złożenie wniosku 5 września, otrzymanie karty 26 września. Specjalnie zwlekali żebym nie zdążył dostać zwrotu we wrześniu. Przebiegi miałem takie jak to opisuje Zdzisław na swoim abecadle finansów przy staraniu się o kartę citi z tym że problemy należy pomnożyć przez 2 a (nie)kompetencje pracowników Czarneckiego przez co najmniej 10… Przykłady:
  1. (podczas rozmowy telefonicznej) czy są jakieś opłaty? odp: nie ma! czy to znaczy że w regulaminie skarbonki jest kłamstwo? odp: nie (facepalm z mojej strony)
  2. (tydzień po wizycie kuriera nic się nie działo więc ponownie zadzwoniłem) kiedy konto zostanie aktywowane? odp: należy czekać na wizytę kuriera (facepalm tym razem z palcami do oczu)
  itd itp…

 37. Dzień Dobry,
  Moje dotychczasowe (do 12 października 2013 r.) doświadczenia z w/w kontem Getinbanku:
  29 lipca 2013 r. założyłem konto,
  sierpień 2013 r. transakcje na stacjach paliw nieco powyżej 300 zł
  wrzesień 2013 r. transakcje na stacjach paliw na ok. 400 zł
  wrzesień 2013 r.: pobrali opłatę 9,99 za prowadzenie konta i żadnej premii za transakcje na stacjach paliw
  październik 2013 r.: wpłynęło 50,70 zł premii, brak opłaty za prowadzenie konta,
  Co miesiąc wpłacam 400 zł, dotychczas łącznie 1200 zł (sierpień, wrzesień, październik 2013 r.)
  Na "skarbonka" wpłynęło 3 zł (za każdy miesiąc 1 zł)
  Będę obserwował co dalej,
  Pozdrawiam

 38. Proszę o informację od osób które mają doświadczenie na jakich stacjach można się tankować bo jak się pytam o kody akceptanta /MCC/ to wszędzie robią wielki oczy i nic nie wiedzą.Ja oczekuję dopiero na kartę więc chciałbym wcześniej posiadać informację

 39. A gdzie jest haczyk ? Na czym bank zarabia (pewnie jakaś prowizja od stacji?), skoro ciągle dopłaca ?
  Aż z ciekawości założę sobie tam konto. Czyli wystarczy:
  1) wejść na stronę http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/karty/debetowe/karta-debetowa-dla-kierowcow – wypełnić wniosek na konto ROR z kartą kredytową dla kierowcy
  2) Gdy dostanę kartę, przeleje na konto w getinbank 400 zł, zatankuje za 400 zł, a bank w następnym miesiącu zwróci mi część pieniędzy z 300 zł ?
  3) Gdy skończy się dopłata dla kierowców, będzie trzeba utrzymać to konto, a więc wiele osób zrezygnuje. Czy na pewno tak łatwo zrezygnować, nie płacąc żadnej kary ?

  Pozdrawiam
  Łukasz

 40. Bank zarabia tylko na opłacie interchange od transakcji kartą (ok. 1-1,5%). Poza tym bank liczy, że przeniesiesz do niego swoje finanse. W przyszłości może weźmiesz jakiś kredyt.

  Moim zdaniem Getin popełnił jeden błąd w postaci braku wymogu przelewania wypłaty na to konto. Tym związałby klientów ze sobą (tak zrobić BZ WBK).

  Nie ma żadnych opłat za zamknięcie rachunku. Gdy się takowa pojawi to na pewno będzie ta informacja na blogu.

 41. Przecież jest we wpisie:

  "Opłata za konto – 0zł w przypadku wykonania transakcji kartą na kwotę min. 300 zł lub 9,99zł w przeciwnym razie (w przypadku klientów poniżej 25. roku życia ten limit wynosi 100 zł)"

 42. b)
  ustala kwotę bazową (
  „Kwota Bazowa”
  ) w zależności od daty zawarcia umowy Rachunku:

  dla umów o Rachunek zawartych do dnia 31 października 2013 roku przyjmuje Kwotę Bazową w wynosi
  3,95 zł

  dla umów o Rachunek otwartych od dnia 1 listopada 2013 roku przyjmuje Kwotę Bazową w wynosi
  4,95 z

 43. no i po promocji… od dzisiaj juz kazda osoba, ktora zalozy konto getin up i wezmie ta karte dla kierowcow ma juz kwote bazowa 4,95 a nie 3,95… wszystko jest w regulaminie…

 44. Zgadza się.

  Od 1 listopada obowiązują gorsze warunki.

  Za litr paliwa zapłacimy 4,95 zł. Oszczędność 0,50zł na litrze raczej nie zachęci do zakładania nowych kont.

 45. Witam!

  Czy płatność przez internet, choćby zapłatę na Allegro czy płatność w sklepie bank będzie uwzględniał w tych 300 zł?

  Pozdrawiam.

 46. Widzę, że wiele osób nie rozumie idei tej opłaty.

  Od każdej wypłaty w bankomacie to bank musi zapłacić operatorowi bankomatu prowizję.

  Natomiast za płatność kartą to bank otrzymuje prowizję (która od nowego roku spadnie do max. 0,5%) od sklepu, w którym płacimy kartą.

  Dlatego też bank chce, żebyśmy jak najwięcej pieniędzy wydali w sklepach kartą, bo ma z tego zysk.

  Takie płatności (transakcje bezgotówkowe) powodują zwolnienie z opłaty.

  Wypłata pieniędzy jest transakcją gotówkową i nie powodują zwolnienia z opłat.

 47. Witam, Konto założyłem 28 października czyli cena bazowa to 3,95 czy nowa cena dotyczy wszystkich czy tylko tych co założyli konto od 1 listopada.

 48. Składałem zlecenia założenia konta przed 1 listopadem , a wczoraj dopiero dostałem hasła do rachunku , jest data otwarcia 30 października więc ta data będzie podstawą .

 49. A do kiedy będzie zwrot za paliwo, bo ja nadal nie dostałem zwrotu !!! a ponad 30 litrów nalałem, ostatnia transkacja 25 pażdziernika.

 50. Czy ktoś wie czy tankowanie na stacjach Auchan jest brane pod uwagę? Słyszałem, że jest z tym problem. (konkretnie chodzi mi o Auchan w Szczecinie). Tesco na 100% "działa". Ceny paliw w Sz-nie są stosunkowo wysokie stąd mój nacisk na "marketówki" 😉

 51. Faktycznie jest 11 i kasy brak, chyba dopiero 12 przeleją 🙂 konto działa i polecam, jeśli się połączy z bzwbk to 100 co miesiąc za nic wpada….

 52. Najlepiej założyć konto w oddziale banku. Kartę przesyłają dopiero po podpisaniu umowy, w przypadku kuriera umowa musi wrócić do banku i dopiero wtedy karta jest wysyłana do klienta. W moim przypadku umowa podpisana 11-tego karta dotarła dopiero 28-go.

 53. Na pewno spełniłeś warunki? Chodzi o rozliczenie transakcji na kwotę 300 zł (czasem rozliczają się z opóźnieniem i te transakcje przechodzą na następny miesiąc).

  Jak dzisiaj wieczorem nie dojdą pieniądze to będę dzwonił się pytać o premię.

 54. Mi nie pobrali za.pierwszy miesiąc opłaty. Premia za dany miesiąc zawsze jest wypłacana w następnym. Za październik premia przyszła 12 listopada.

 55. Czy za pierwszy miesiąc pobierają opłatę za prowadzenie konta? Założone w połowie miesiąca. I czy jak rozliczyli mi transakcje w listopadzie za październik to zwrot za paliwo dostanę w grudniu od tych transakcji?

 56. No to mamy pierwszy zwrot. Droga wyglądała tak:
  – 5 września złożony wniosek o konto i kartę
  – 26 września po ciężkich dopominaniach się aktywowali konto i przysłali kartę
  – 30 września zakup ropy za ponad 450zł
  – 5 listopada zakup ropy za równe 300zł (resztę kwoty 11gr dopłaciłem gotówką gdyż nie zamierzam płacić kartą ani grosza ponad minimalny limit 300zł dający bezpłatność konta/karty)
  – 12 listopada wpływ zwrotu od czarneckiego w wysokości 46,50zł jak mniemam jest to kwota maksymalna
  Strasznie oporny ten getingang.

 57. Witam,
  dzieki za odpowiedz w spraiw faktury.
  U mnie doipero dzis pierwszy zwrot na konto w wysokosci 41,70 zeta 🙂
  Wniosek zlozylem internetowo na poczatku pazdziernika, ale tak to wszystko opornie szlo, ze pierwszy zakup paliwa moglem dopiero zrobic 30 pazdziernika, a zaksiegowane zostalo dopiero 5 listopada, czyli pierwszy miesiac obyl sie bez premii 🙁
  Czy ta kwota (41,70) to max jaki szlo wyciagnac za listopad ???

  • W listopadzie średnia cena benzyny to 5,34zl. Czyli można było otrzymać 1,39zl * 30 = 41,70zl. Dokładnie tyle ile dostałes 😉

 58. Wg regulaminu jest to czas nieokreślony a maksymalna wartość nagrody wynosi 760 zł.

  Niestety nie jest to do końca jasny zapis. Być może będzie to tak długo trwało aż zostanie Ci wypłacone 760 zł.

 59. Anonimowy z 10 grudnia 2013 16:49, u mnie było podobnie, przeczytaj moją wypowiedź z 17 listopada 2013 17:31.
  Przy czym zmieniam taktykę i będę tankował nie raz za minimum konieczne czyli 300 a trzy razy za co najmniej 100,01zł. Bo m. in. za płatność kartą powyżej stówy dostaje się 1zł na "skarbonkę" co oznacza że można dodatkowo dostać miesięcznie po 3zł.

 60. Dlaczego ten temat zniknął z kolumny popularne wpisy? Wchodziłem zawsze z tego miejsca a teraz musiałem szukać w historii 🙁

 61. za kazda transakcje powyzej 100 zeta dostaje sie ta zlotowke ?
  Chodzi mi o to, ze jezeli zrobie 10 transakcji po 100,01 zeta to dostane na konto dodatkowo 10 zeta ?

 62. Jeżeli masz założone konto Skarbonka (widnieje po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej) to 1 zł otrzymasz za:

  a) za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną kartą debetową na kwotę min. 100zł
  b) za każdą transakcję bezgotówkową dokonaną kartą kredytową na kwotę min. 100zł
  c) jeden raz w miesiącu za przelew przychodzący zewnętrzny na rachunek Klienta w Banku na kwotę powyżej 750 zł
  d) za każdą lokatę założoną przez Klienta w Banku na kwotę min. 1000zł przez Bankowość Internetową

 63. Aha, jedyny warunek to:

  Łączna suma nagród przyznanych Klientowi z tytułu ww. transakcji nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 30zł

 64. Konto skarbonkowe zakładają każdemu podczas otwierania rachunku bez pytania się.
  Ja wykonałem coś takiego: przelew z mbanku na 10 tys. więc przy okazji założenia lokaty mobilnej wpadło 2x po 1zł.
  1zł za płatność kartą przyznają w momencie zaksięgowania płatności.
  Czekamy na artykuł o skarbonce i aktualizacje bo ze względu na warunki oprocentowania ma się co zmieniać.

 65. Co prawda nie wyplacam częściej niż raz na miesiąc, bo to grosze są, ale nigdy nie widziałem żadnej prowizji. Na razie wazniejsze jest to czy promocja Skarbonki będzie kontynuowana po nowym roku.

 66. … a czy wyplaty z konta SKARBONKA sa obciazone jakas prowizja?
  W innych bankach z kont oszczednosciowych – pierwsza wyplata gratis, kazda nastepna juz z prowizja dlatego pytam czy w Getin jest podobnie 🙂

 67. …….. a czy przelewy z konta UP będą traktowane jako transakcje bezgotówkowe?? chodzi o te min 300zł żeby wydać aby nie pobierali opłat za prowadzenie rachunku

 68. Transakcje bezgotówkowe to transakcje karta płatniczą w sklepach lub internecie po wpisaniu danych karty. Przelewy to transakcje gotówkowe.

 69. Stary wpis, zapomniałem z jego aktualizacją. Niestety dobra promocja kończy się z końcem stycznia. Już niebawem wpis na ten temat.

 70. Ja zaluje, bo moglem juz korzystac od czerwca,
  a zdecydowalem sie dopiero w pazdzierniku 🙁
  Troche kasy wieec "stracilem" – jakies 250 zeta :(((
  Z niecierpliwoscia czekam na ta nowosc 🙂

 71. a-ha to zmiana to chyba taka, ze max 25 zeta pojdzie wyciagnac z paliwa miesiecznie ! Zawsze to cos ! 🙂
  Cyt. z GETIN BANK
  …"od 1 lutego w Promocji będzie obowiązywała maksymalna roczna kwota zwrotu, co oznacza że rocznie na paliwie będzie można oszczędzić do 300 zł "…

 72. Ja mogłem korzystać z tej promo od początku jej istnienia ale nie miałem świadomości o niej. Co do nowych warunków to dotyczy tych co dopiero zaczynają, ci starzy maja starą cenę.

 73. bez sensu…. jeżeli podpisałem umowe i była mowa że paliwo bedzie mnie kosztować 3,95 to dlaczego teraz przesyłaja mi info że od 01.02.2014 paliwo liczone bedzie za 4,95???
  Czy w regulaminie była mowa że moga zmienic warunki????

 74. Dzisiaj dostalem w liscie nowe warunki.
  Zmiana na 4,95 🙁
  Dodatkowo BONUS – daja bezplatne ubezpieczenie AUTO ASSISTANCE w LINK4, m.in.
  -naprawa na miejscu zdarzenia
  -pomoc przy rozladowanym akumulatorze
  -pomoc przy wymianie kola
  -samochod zastepczy
  -dostarczenie paliwa, gdy zabraknie
  -opieka nad zwierzetami {+ tesciowa 🙂 }

 75. Niestety w regulaminie nie ma żadnego zapewnienia, że promocja będzie trwała przez jakiś określony czas.

  W któreś promocji wiem, że było to min. 12 miesięcy trwania.

 76. No właśnie, przyszedł jakiś list od czarneckiego ale był zwykły (niepolecony) i skonfiskowała go sąsiadka. Czy w listach które do Was przyszły jest jeszcze coś istotnego? Np. czy nadal trzeba dokonać płatności za min. 300zł żeby karta/konto było bez opłat?

 77. @Darek konto z kartą z ceną 3,95 są elementami podpisywanej oferty, przynajmniej u mnie. Tzn. trzeba było wziąć konto żeby dostać kartę ze zwrotem. Co innego gdyby konto sobie było a do tego w pewnym momencie klienci wzięli by karty w promocji.

 78. To może dlatego wysyłają te listy do domu? Ja jeszcze nie dostałem listu, więc nie mogę się wypowiedzieć. Jak tylko będę go miał to będzie stosowny wpis i analiza.

 79. Nie wiem jak Wy, ale ja zamykam konto, obecny zwrot za paliwo to grosze, a trzeba do tego Pamiętać o zrobieniu obrotu kartą na 300zł/mc

 80. No i przyszedł zwrot za paliwo w wysokości 40,20PLN. Miejmy nadzieje że nie ostatni w takiej wysokości bo informacji o ewentualnych zmianach z banku nie przysłali.

 81. Ja również nie otrzymałem informacji z banku o zmianie promocji.

  Ostatni dobry zwrot już przyszedł.

  W przyszłym miesiącu będę testował promocję Toyota Bank.

 82. Uwaga (zmiana warunków):

  W związku z grudniową średnią ceną paliwa, która wyniosła tylko 4,75 zł, to zwrot za grudzień zostanie wykonany według nowych zasad, jakie obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Aktulany zwrot: 1 litr paliwa = 40 groszy. Szczegóły znajdują się w regulaminie promocji „Karta debetowa dla kierowców”.

Pozostaw odpowiedź Darek M. Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

Getinonline – Konto Tanie Zakupy – zwrot 10% wartości zakupów spożywczych

SK Bank – Lokata Super Trzynastka oprocentowana na 5,00%