w

Koniec programu “5% zwrotu za zakupy” oraz zmiany w tabeli opłat i prowizji w T-Mobile Usługi Bankowe!

Mam złą wiadomość dla osób korzystających z 5% zwrotu za zakupy w T-Mobile Usługi Bankowe. Właśnie zostały wysłane maile informujące o zmianach w tabeli opłat i prowizji oraz regulaminu promocji “Zwrot za zakupy”.

Począwszy od 1 maja 2017 r. zwroty 5% zostaną mocno ograniczone. M.in. nie będzie możliwości otrzymywania zwrotu do dwóch kont osobistych.

Sam zwrot będzie też ograniczony do 6 kolejnych miesięcy (wstecznie!)


Zobacz promocję karty kredytowej T-Mobile i nadal otrzymuj 5% moneback!

Zmiany w programie “Zwrot 5% za zakupy”

Od 1 maja 2017 r. nastąpią duże ograniczenia w programie premiowym (zobacz też poprzednie zmiany w tabeli opłat i prowizji).

W zasadzie można powiedzieć o całkowitym zakończeniu programu dla osób dotychczas korzystających z 5% moneyback.

Po 1 maja 2017 r. nadal ze zwrotu będą mogły korzystać osoby posiadające produkt kredytowy w TM UB.

Zmiany w programie 5% zwrotu obejmują:

 • Promocją Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe będzie mógł zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek. W przypadku posiadania więcej niż jednego Rachunku, Promocją zostanie objęty Rachunek o najwcześniejszej dacie przystąpienie do Promocji
 • Klient, który spełnił warunki do wypłaty Premii, będzie miał prawo do maksymalnie sześciu wypłat Premii (maksymalnie przez 6 kolejnym miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca, w którym Premia została naliczona po raz pierwszy)
 • Jeśli Klient będzie chciał otrzymywać Premię również po tym okresie, będzie musiał posiadać przynajmniej jeden Produkt kredytowy (np. kartę kredytową) na koniec miesiąca, za który będzie naliczana Premia. 
  • Za Produkt kredytowy będzie uznawana aktywna Umowa o Pożyczkę / Kredyt, przyznany Limit odnawialny w rachunku lub aktywny Rachunek Karty kredytowej, na którym w danym miesiącu kalendarzowym rozliczono przynajmniej jedną Transakcję.
 • Dodano Transakcje Blik jako te, które upoważniają do uzyskania Premii.
 • Dla rachunków otwartych od 1 maja 2017 r. przystąpienie do Promocji będzie możliwe za pomocą Bankowości Internetowej, Contact Center bądź w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe.
 • Dodano promocję “Taryfa T bez telefonu z kontem bankowym” organizowaną przez T-Mobile Polska S.A. jako tę, w której uczestnictwo powoduje rezygnacje z udziału w Promocji Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe.
 • Doprecyzowano, że Klient uzyskujący Premię, nie ma obowiązku odprowadzania podatku.
Przykład:

Klient, który przystąpił do Promocji w lutym 2016 r., a pierwsza wypłata Premii nastąpiła w marcu 2016 r., to w ramach standardowych warunków Promocji ostatnią wypłatę Premii otrzyma w maju 2017 r. za kwiecień 2017 r. Jeżeli jednak Klient w jednym bądź wielu następujących po kwietniu 2017 r. miesiącach, na koniec tego miesiąca będzie posiadać aktywny Produkt kredytowy, to również otrzyma Premię za miesiące, w których spełni warunek.

Zmiany w tabeli opłat i prowizji

W mailu dotyczącym zmian znajdziemy następujące informacje:

 • Usunięto nieaktualne zapisy odnośnie opłat obowiązujących do 31 lipca 2016 roku:
  • Opłaty za przelewy natychmiastowe
  • Opłaty za Express Elixir
  • Opłata miesięczna za Kartę Debetową Mastercard
  • Opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów
  • Opłaty za wpłaty gotówki we wpłatomatach.
 • Zmieniono opłaty za czynności upominawcze i windykacyjne:
  • Wycofano opłatę za windykację terenową (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy do 10 marca 2016 r., opłata nie dotyczyła umów zawartych od 11 marca 2016 r.),
  • Wycofano opłatę za oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie wypowiedzenia (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy do 10 marca 2016 r., opłata nie dotyczyła umów zawartych od 11 marca 2016 r.),
  • Obniżono opłatę za pisma wysyłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do zapłaty i wypowiedzenia umowy z 20 zł na 4,20 zł (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy do 10 marca 2016 r., opłata nie dotyczyła umów zawartych od 11 marca 2016 r.),
  • Obniżono opłatę za pisma wysyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym monity, wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy z 25 zł na 6,20 zł (dotyczy klientów, którzy zawarli umowy do 10 marca 2016 r., opłata nie dotyczyła umów zawartych od 11 marca 2016 r.).
 • Zmieniono opłaty za czynności monitoringowe:
  • Wycofano opłaty za pisma wysyłane listem zwykłym,
  • Obniżono opłaty za pisma wysyłane listem poleconym, w tym upomnienia, wezwania z 20 zł na 4,20 zł,
  • Obniżono opłaty za pisma wysyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym upomnienia, wezwania, wypowiedzenie umowy z 25 zł na 6,20 zł.
 • Doprecyzowano zapisy odnośnie pozostałych opłat w Rozdziale VII. Inne opłaty i prowizje.

Dokumenty / linki:

 • Nowa tabela opłat i prowizji od 1 maja 2017 r.
 • Nowy regulamin promocji zwrotu 5% za zakupy

35 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

Ranking promocji bankowych, luty 2017 r.

Zarabianie na promocjach bankowych. Podsumowanie okresu październik – grudzień 2016 r.