w

250 zł premii za przeniesienie konta do Credit Agricole + 100 zł dla niezadowolonych

Wczoraj, 2 maja ruszyła promocja “Przenieś konto z gwarancją satysfakcji” banku Credit Agricole.

W jej ramach otrzymamy 250 zł premii w zamian za przeniesienie konta.

Osoby do 27. roku życia mają prosty wybór, założenie darmowego 1 Konta dla młodych. Osoby starsze muszą już dopasować dla siebie jedno z trzech pozostałych rachunków (czytaj dalej).

Promocja trwa od 2.05.2016 r. do 31 lipca 2015 r.

400 zł do darmowej karty kredytowej Citi Simplicity

Załóż bezpłatną kartę, zaloguj się raz do bankowości elektronicznej i odbierz voucher 400 zł do morele.net.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2016 r!

Przenieś konto do Credit Agricole i zgarnij 250 zł

Warunki otrzymania premii 250 zł za przeniesienie konta są całkiem proste. Wystarczy przenieść konto z innego banku (co więcej to bank załatwi za nas formalności związane z przeniesieniem rachunku) oraz przez trzy miesiące zasilać konto kwotą nie mniejszą niż 1500 zł.

Musi to być kwota nie mniejsza niż zadeklarowana podczas przenoszenia rachunku

Dodatkową zachętą do skorzystania z promocji Credit Agricole jest możliwość założenia świetnej lokaty mobilnej na 3% dla osób, które nie posiadają konta w tym banku.

Wadą promocji jest natomiast dostępność wyłącznie w placówkach banku (patrz lista placówek na końcu wpisu).

Z promocji skorzystać mogą osoby, które na rok przed rozpoczęciem promocji nie posiadały konta w Credit Agricole (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego).

Jak otrzymać 250 zł premii?

Aby otrzymać 250 zł należy:

 • Do 31 lipca 2016 roku złożyć wniosek i zawrzeć umowę o wybrane konto wraz z kartą
  • Wyrażamy zgodę na działania marketingowe banku i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (co wiąże się z podaniem we wniosku adresu email oraz numeru telefonu)
 • W momencie wnioskowania o konto lub do 7 dni złożyć wniosek z Pełnomocnictwem umożliwiający przeniesienie konta
  • Musimy podać nazwę dotychczasowego banku, numer tego rachunku, nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, złożyć dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowych banku
  • Potwierdzamy przystąpienie do promocji
 • Zapewniać przez 3 miesiące wpływy na konto w wysokości min. 1500 zł / miesięcznie
  • Pierwszy wpływ może zostać zapewniony w miesiącu otwarcia konta lub do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta

Oświadczenia i zgody:

Z regulaminu:

Wniosek z Pełnomocnictwem – prawidłowo uzupełniony i podpisany przez Uczestnika Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z prawidłowo uzupełnionym i podpisanym przez Uczestnika Pełnomocnictwem dla Banku w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego; wzór Wniosku z Pełnomocnictwem określa Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wpływ na Konto – suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Uczestnik jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

Jak otrzymać 100 zł za bycie niezadowolonym?

Premia za niewypełnienie gwarancji satysfakcji przez Bank jest wypłacana na następujących zasadach:

1) Uczestnik Promocji musi zapewnić stałe wpływy na Konto zgodnie z § 5;
2) Uczestnik Promocji nie wcześniej niż w siódmym, lecz nie później niż w ósmym miesiącu kalendarzowym od dnia otwarcia Konta:
a) złoży w innym banku Wniosek z Pełnomocnictwem w celu przeniesienia rachunku Konta z Credit Agricole
Bank Polska S.A. do innego banku,
b) poinformuje Bank o przyczynach niezadowolenia z usług świadczonych przez Bank, wypełniając Formularz. Formularz zawiera podstawowe dane Uczestnika Promocji (imię, nazwisko, numer rachunku konta w Banku) oraz opis przyczyn niezadowolenia z jakości oferowanych przez Bank usług (nie więcej niż
1000 znaków). Formularz jest dostępny w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.credit-agricole.pl.
3. Wypłata kwoty Premii określonej w ust. 1 pkt 2) nastąpi na rachunek Konta po spełnieniu powyższych warunków przed realizacją dyspozycji przeniesienia rachunku do innego banku na podstawie Wniosku z Pełnomocnictwem.

Oferta kont osobistych w Credit Agricole

W ramach promocji skorzystać można z jednego z czterech rachunków bankowych. Osobom do 27. roku życia zalecam wybranie 1 Konta.

Osoby, które ukończyły 27. rok życia muszą zastanowić się, czy nie warto dokonać kilku przelewów w miesiącu, aby osiągnąć sumę wpływów w wysokości 10 tys. zł i nie płacić za nic (zakładając Konto ProstOszczędzające Premium).

1 Konto
Założeniem banku było stworzenie darmowego pod prostym warunkiem konta dla młodych osób (tj. do 27 roku życia). Tym warunkiem jest wykonanie 1 transakcji kartą na kwotę nawet 1 zł.

Karta do 1 Konta oferuje darmowe wypłaty z bankomatów Euronet i BZ WBK. .

Osoba rozpoczynająca swoja przygodę z bankowaniem nie potrzebuję do szczęścia nic więcej 😉

Po ukończeniu wieku 27 lat, 1 Konto zostanie automatycznie przekształcone w Konto PROSTOoszczędzające PLUS.

Konto ProstoOszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające nie wygląda zachęcająco. Jego koszt to 4 zł miesięcznie + 3 zł za prowadzenie karty. Polecam wybór jednego z trzech pozostałych rachunków.
Konto PROSTOoszczędzające Plus
Konto PROSTOoszczędzające Plus będzie prowadzone za darmo po zapewnieniu wpływów w wysokości 1500 zł.

Karta wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce, będzie natomiast darmowa po wykonaniu płatności na min. 500 zł. Oba warunki pokrywają się więc z warunkiem promocji.

Konto ProstoOszczędzające Premium
Jeżeli jesteście w stanie zapewniać miesięczne wpływy w wysokości min. 10 000 zł to dobrą opcją będzie Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Może to być kilka przelewów z konta w innym banku.
Konto posiada w pakiecie wszystko, czego można zapragnąć, łącznie z bezpłatnymi bankomatami na całym świecie oraz szerokim pakietem assistance.

90 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

Lokata Mobilna 3% na 2 miesiące w Credit Agricole

Ranking lokat bankowych, czyli najlepsze lokaty na maj 2016 roku