w

Jesteś gotowy na 1000 zł od Credit Agricole?

Powróciła świetna promocja Credit Agricole dla nowych klientów bank. Wysokość premii w
promocji Credit Agricole przebija wszystkie inne dostępne promocje. Jesteście gotowi na 1000 zł premii? 😉
W promocji biorą udział
pakiety kont
: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające
PLUS oraz Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
Promocja trwa od 27 marca do 31 maja 2015 roku.

→ Przejdź do: Credit Agricole – Jesteś gotowy na 1000 zł?

Do 1 000 zł premii w Credit Agricole

Wysokość premii zostaje na tym samym poziomie co poprzednio i
wynosi aż 1000 zł. Warunki uległy
nieco modyfikacji, dzięki czemu łatwiej jest zdobyć pierwsze 200 zł premii.
Zdobycie pełnej kwoty 1
000 zł
wiąże się już z zachowaniem lojalności wobec banku na dłuższy czas.
W promocji mogą wziąć udział osoby, które nie posiadały
konta w Credit Agricole na 90 dni przed rozpoczęciem promocji (tj. 27 marca 2015
r.) lub osoby posiadające konto w Pakiecie Depozytowym. Z promocji wyłączone są
osoby, które brały udział w poprzednich edycjach promocji.
Do obecnej edycji promocji „Jesteśmy Gotowi” można przystąpić
od 27 marca do 31 maja 2015 roku.

Premia 1000 zł została podzielona na
4 części:

100 zł na „Dzień Dobry”


Pierwsze 100 zł
premii
otrzymamy za otwarcie
wybranego konta
w Credit Agricole i pierwszy wpływ na kwotę min. 1500 zł. Wpływ należy zapewnić nie później niż
kolejnym miesiącu od dnia przystąpienia do promocji.
Opis kont oraz poradnik jak zdobyć pełne 1000 zł premii
znajdziecie w dalszej części wpisu)
100 zł za przeniesienie konta
osobistego
Kolejne 100 zł
jest równie proste do zdobycia. Co więcej, Credit Agricole pomoże nam w
zamknięciu niepotrzebnego konta bankowego w innym banku. W procesie
przenoszenia konta bierze udział 30 banków (lista w regulaminie promocji).
Aby je zdobyć należy do 7 dni od podpisania umowy o konto,
złożyć dyspozycję
o przeniesienie rachunku. Jest to świetna metoda na pozbycie się niepotrzebnego konta po ostatniej serii podwyżej (Meritum, T-Mobile, Deutsche Bank)

Złożenie w Placówce Banku Wniosku z Pełnomocnictwem ze
wskazaniem co najmniej:
– nazwy dotychczasowego banku (lista banków uczestniczących
w procesie przenoszenia rachunku/usług płatniczych stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu)
– prawidłowego numeru rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego, użytkowanego w dotychczasowym banku
– dyspozycji zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z
zachowaniem umownego wypowiedzenia
– nazwy i adresu instytucji przekazującej wynagrodzenie,
która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie rachunku bankowego przez
Uczestnika

Do 300 zł za opłacanie rachunków
Zwrot za opłacanie rachunków wypłacany jest jako 5% Moneyback (+należy podatek) od
opłacanych rachunków.

Można otrzymać nie więcej niż 16,67 zł
miesięcznie
przez okres 18 miesięcy.
Aby płatności za rachunki zostały zakwalifikowane do wypłaty
premii należy zdefiniować i przedstawić dokumenty potwierdzające dokonywanie
płatności na rzecz danego odbiorcy. Można tego dokonać online za pośrednictwem
formularza internetowego, serwisu telefonicznego CA24.
Zwrot przysługuje za
opłacanie rachunków za:
Gaz, energię elektryczną, wodę / podgrzanie wody, Ścieki,
abonament telewizyjny, Internet, telefon (komórkowy lub stacjonarny).
Aby otrzymać maksymalną kwotę premii w wysokości 300 zł
netto należy przez okres 18 miesięcy wydać kwotę wynoszącą aż 6 000 zł, czyli
średnio 333 zł miesięcznie.
Do 500 zł za płatności kartą
Ostatnia część premii jest łatwa do spełnienia i wymaga dokonywania
płatności kartą. Maksymalnie z tytułu premii za płatności otrzymamy do 500 zł
przez okres 18 miesięcy, czyli 27,77 zł miesięcznie
+ należny podatek.
Aby uzyskać zwrot z tytułu płatności, należy dokonać płatności kartą na minimum 500 zł miesięcznie. W
poprzedniej edycji była to kwota 300 zł.
Mechanizm naliczania premii jest nieco odmienny niż w innych
bankach. Polega on na tym, że każda transakcja wykonana kartą jest zaokrąglana
do pełnych 50 gr, 1 zł lub 5 zł. Bank dorzuca 50% kwoty zaokrąglenia.
Zdecydowanie najkorzystniej jest wybrać zaokrąglanie do 5
zł. Transakcja na 5,50 zł zostanie zaokrąglona do 10 zł i bank dorzuci od
siebie 2,25 zł premii.

Jak otrzymać 1000 zł premii?

Aby otrzymać 1000 zł
premii należy:
 • Założyć konto
  osobiste na stronie promocji
  w pakiecie: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto
  PROSTOoszczędzające PLUS, Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
 • Dodatkowo należy:
  • Wybrać wyciąg w formie elektronicznej
  • Złożyć wniosek o kartę debetową do konta
  • Otworzyć co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam (darmowe
   konto oszczędnościowe)
  • Uruchomić usługę „Oszczędzam na okrągło” (CAsaver)
  • Wyrazić zgody marketingowe, tj. na otrzymywanie
   informacji handlowych drogą elektroniczną oraz nie wyrazić sprzeciwu na wobec
   działań marketingowych.
  • Podać numer telefonu lub adresu email do kontaktu
  • Uruchomić dostęp do konta przez Internet i telefon
 • Zapewnić wpływ z
  tytułu wynagrodzenia
  (renty, emerytury, działalności gospodarczej) w
  wysokości min. 1 500 zł. Spełnienie tego warunku kwalifikuje zarówno do
  otrzymania pierwszej premii 100 zł jak i kolejnych premii.
  • Uwaga: Przelew
   zostanie uznany po wypełnieniu „zlecenia przekazywania środków” (umowy o pracę,
   renty, emerytury) lub „deklarację stałego zasilania konta” (osoby prowadzące
   działalność gospodarczą)
 • Do 7 dni od dnia podpisania umowy, złożenie dyspozycji przeniesienia konta.     
 • W każdym z 18 miesięcy promocji wykonywać płatności
  rachunków
  na kwotę min. 334 zł
 • W każdym miesiącu wykonywać płatności kartą na kwotę min. 500 zł
  (należy pamiętać o formule obliczania premii)
 • Konto należy utrzymać
  przez okres 18 miesięcy
  .

Konta osobiste w Credit Agricole

Do skorzystania z promocji niezbędne jest posiadanie jednego
z czterech kont osobistych:
1 Konto
Konto dla młodych osób do
27 roku życia
. Będzie ono bezpłatne po dokonaniu min. 1 transakcji kartą na min 1 zł, w przeciwnym razie zapłacimy 2,90 zł. Karta do konta
1Konta zapewnia darmową wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i sieci Euronet.
Konto ProstoOszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające to koszt 4 zł miesięcznie. Karta
debetowa to dodatkowe 3zł, razem więc zapłacimy 7 zł miesięcznie. Zdecydowanie
korzystniejsze będzie skorzystanie z któregoś z trzech pozostałych konto
osobistych.
Konto PROSTOoszczędzające Plus
Konto PROSTOoszczędzające Plus może być darmowe. Co więcej warunki
„darmowości” pokrywają się z warunkami promocji.
Opłata za prowadzenie Konta PROSTOoszczędzającego PLUS
zostanie zniesiona jeśli zapewnimy miesięczne wpływy w wysokości 1500 zł.
Dodatkowo nie poniesiemy opłaty za kartę jeżeli wykonamy płatności na min. 500
zł miesięcznie.
W ramach konta otrzymujemy darmowe wszystkie bankomaty w kraju.
Konto ProstoOszczędzające Premium
Moim zdaniem to najlepsza opcja. Aby konto było w pełni
darmowe wystarczy zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości min. 10 000 zł.
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM to najwyższa półka w
Credit Agricole. Konto posiada w zasadzie wszystko, czego można zapragnąć, w
tym bezpłatne bankomaty na całym świecie oraz szeroki pakiet assistance.

Harmonogram promocji

  
Okres
Aktywność
/ Suma płatności kartą
Do
31 maja 2015 r.
Przejdź na stronę promocji i złóż wniosek online o konto w Credit Agricole
Do
7 dni od podpisania umowy
Złóż
dyspozycję o przeniesienie konta i otrzymaj 100
Zapewniać
wpływ min. 1500 zł z tytułu wynagrodzenia
Za
pierwszy przelew otrzymasz 100 zł.
Należy złożyć dyspozycję „zlecenie przekazywania środków” lub „deklarację
stałego zasilania konta”.
Opłacaj
rachunki z konta
Otrzymasz
do 16,67 zł miesięcznie przez
okres 18 miesięcy. Razem 300 zł
Płać
kartą
Otrzymasz
27,77 zł miesięcznie, razem 500 zł
Jak widzicie, warunki promocji są bardziej
skomplikowane niż w innych bankach. Credit Agricole postawił na dłuższą relację
z klientami. W zamian oferuje natomiast dużo wyższą premię w wysokości 1000 zł.

Więcej:
 • Regulamin promocji „Jesteś gotowy na 1000 zł”
 • Strona promocji „Jesteś gotowy na 1000 zł”

68 komentarzy

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ładowanie…

Tablet Samsung za założenie karty kredytowej Citibank

Ranking promocji bankowych – kwiecień 2015 roku, czyli nawet do 2860 zł premii