w

Rodzina 500 plus – jak wypełnić wniosek?

W połowie marca pisałem o szczegółach programu Rodzina 500+. Dzisiaj przechodzimy do instrukcji wypełnienia wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus.

Okazuje się, że przez pierwsze 2-3 dni trwania programu, wnioski złożyło już przeszło 110 000 rodzin!

Warto przypomnieć, że aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od kwietnia, wniosek należy wypełnić do 1 lipca 2016 roku. W kolejnych miesiącach świadczenie zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek w Rodzina 500 plus?

Poniżej znajdziecie kompletną instrukcję wypełniania wniosku w programie Rodzina 500+.

Wniosek składa się z 14 stron, dwóch części oraz czterech załączników. Te będą jednak potrzebne dopiero przy wypełnianiu wniosku o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dla wniosków o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy wypełnienie samego wniosku.

Część I

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W pierwszej części, pkt 1 wpisujemy dane rodzica / opiekuna składającego wniosek. Wszystkie rubryki oprócz numeru telefonu muszą być wypełnione. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek nie ma nadanego numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu tożsamości / paszportu.

2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Sekcja A dotyczy osób, które spełniają warunki dochodowe do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia.

Jeżeli je spełniasz to zaznaczasz pierwszą opcję „Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia …” a następnie wypełniasz zarówno tabelę A (pierwsze dziecko) oraz tabelę B (kolejne dzieci).3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/ dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko

Jeżeli nie spełniasz kryterium dochodowego to zaznaczasz drugą opcję „Nie wnoszę …” a następnie wypełniasz wyłącznie tabelę B:

Uwaga! Bez względu na liczbę dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, wypełniamy  tylko 1 wniosek.


W przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Dane członków rodziny

W 4. punkcie trzeba wypisać wszystkich członków rodziny, tj. małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do 25. roku życia oraz dzieci, które ukończyły 25. rok życia i legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5. Dziecko niepełnosprawne

Punkt ten wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny.

6. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne

Punkt ten wypełniają osoby, które starają się o świadczenie na pierwsze dziecko.

7. Inne dane

Punkt ten wypełnić muszą osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko. Jest to najtrudniejsza część wniosku i tak naprawdę powinna zostać omówiona w osobnym wpisie.

Podajemy tutaj m.in. wysokość alimentów, typ osiąganych dochodów, informacje na temat sytuacji związanej z uzyskaniem bądź utratą dochodu.

Część II

Druga część wniosku to oświadczenia osoby wypełniającej wniosek, spis załączników oraz podanie numeru konta bankowego do przekazywania świadczenia wychowawczego.

Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko musza uzupełnić również oświadczenie o dochodach osiągniętych w 2014 roku.

Rolnicy wypełniają dodatkowo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

Dokumenty:

  • Wniosek o Rodzina 500 plus (.pdf edytowalny 1,1 MB)
  • Załącznik nr 2 – oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdf edytowalny  537.4 KB )
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – (pdf edytowalny  537.4 KB)
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego – (pdf edytowalny  521.3 KB)
  • Wzór wniosku (.docx 44.3 KB)
  • Wzór wniosku (.pdf 145.6 KB)

NewsletterZapisz się na newsletter „Jak oszczędzić.pl” i otrzymuj informacje o nowych promocjach i okazjach do oszczędzania pieniędzy.

Dzięki newsletterowi nie prześpisz żadnej naprawdę dobrej promocji i ważnych momentów promocji czy podwyżek opłat w bankach.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; width:680px;}
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Zapisz się na newsletter już teraz:

* wymagane
Adres e-mail *

Imię

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysiek M
Krzysiek M
8 lat temu

Dlaczego piszesz muszą wypelnic zalaczniki…
Jesli ktos pracuje tylko na etacie wcale nie musi wypelniac załączników

Darek M.
Darek M.
8 lat temu

Dzięki za komentarz. Racja, źle sformułowałem opis. Osoby posiadające inne dochody muszą wypełnić wybrane załączniki.

Co myślisz?

Tablet Lenovo Tab 2 A7-30 wraz z etui za założenie darmowej karty Citi Simplicity

Wideorejestrator MIO Mivue 600 oraz do 3000 pkt PAYBACK do karty kredytowej Citibank